Dijken en waterhuishouding

Het Waterschap beheert de dijken langs de grote rivieren. Daarnaast regelt het Waterschap ook de 'waterhuishouding' van het beheersgebied door middel van stuwen, sluizen en gemalen in de watergangen en oppervlaktewater. Hierdoor blijft de waterstand van het gebied op peil. Door het regelmatig baggeren van de watergangen en het onderhoud aan de oevers wordt doorstroming verzekerd.

Accordion item is ingeklapt

Uitgebreide informatie over dijken, watergangen en het takengebied van het Waterschap vindt op op de website van Waterschap Rivierenland. Hier kunt u ook terecht met uw vragen. Het Waterschap is tijdens kantoortijden te bereiken op telefoonnummer 0344 - 64 90 90. Voor meldingen en calamiteiten met betrekking tot vervuiling of lozingen op het oppervlaktewater kunt u terecht op telefoonnummer 0344 - 64 94 10, dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.