Voetbalkooi en Jongerenontmoetingsplek Ochten

Update 19-01-2024:

Werkzaamheden gaan bijna van start

In de komende weken werken we in de speeltuin aan het plaatsen van de voetbalkooi. Dit zal ongeveer drie weken duren:

De planning is als volgt:

  • Week 4 (22 januari): Voorbereidende werkzaamheden (ontgraven en aanvullen met zand.

  • Week 5 (29 januari): Montage en installatie van de voetbalkooi.

  • Week 6 (5 februari): Aanleg kunstgras en afwerking.

Tijdens de werkzaamheden is de speeltuin helemaal afgesloten. Dit doen we zodat er overdag veilig gewerkt kan worden en de materialen in de avond- en nachturen niet toegankelijk zijn.

Veilig voelen

Rond het Oranjeveld in Ochten is de afgelopen jaren veel gebeurd. Jongeren en kinderen komen er samen om te voetballen en te spelen in de voetbalkooi. Maar er zijn ook jongeren die voor vernielingen en overlast zorgen. Omwonenden zijn bedreigd en geïntimideerd en sommige inwoners voelen zich niet veilig. “Dat kunnen we niet meer laten gebeuren”, zegt burgemeester Jan Kottelenberg. “We willen een gemeente zijn waar jong en oud zich fijn en veilig voelen.” Daarom heeft de gemeente een aantal acties in gang gezet rond speelplaatsen in Ochten.

Eerdere informatie:

Jongerenontmoetingsplek Ochten 

De Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan het Oranjeveld is begin dit jaar weggehaald. Er is nu geen JOP in Ochten. Om jongeren op korte termijn een plek te geven om samen te komen, plaatsen we in de week van 6 november een tijdelijke JOP naast de Veerstoep aan de Waalbandijk.  Jongerenwerk Mozaïek heeft meegedacht over hoe die JOP er uit ziet. Zodra de JOP er is, gaat de burgemeester met jongeren in gesprek om van de JOP een fijne plek te maken.

In 2024 zijn er werkzaamheden aan de Waalbandijk. We verplaatsen de JOP voor de werkzaamheden starten naar een definitieve locatie in Ochten. 

Voetbalkooi en voetballen in Ochten 

Dit najaar gaan we een aantal dingen doen aan de speelplekken in Ochten. Wat betekent dit voor het voetballen in Ochten?

Eind oktober verwijderen we de voetbalkooi van het Oranjeveld en we slaan hem tijdelijk op in de gemeentewerf. 
Update 26 oktober: Op 24 oktober 2023 is de voetbalkooi weggehaald van het Oranjeveld en opgeslagen op de gemeentewerf. Op de lege plek is gras ingezaaid, om toe te werken naar een kwalitatief goed bespeelbaar veldje, inclusief doeltjes.

In het voorjaar van 2024 knappen we het bestaande voetbalveldje aan de Hoeflaan op, zodat daar ook beter gevoetbald kan worden. De grasmat wordt verbeterd, er komen nieuwe doelen en het hek wordt rammelvrij gemaakt. 

We doen de verbeteringen in een dusdanige volgorde dat er altijd een plek is om te spelen en te voetballen tijdens de werkzaamheden.  

Overzicht planning werkzaamheden rond voetbalkooi en JOP

WerkzaamhedenWeek-nummerDatumOpmerkingenCommunicatie/participatie vanuit de gemeenteStatus
Verwijderen voetbalkooi Oranjeveld4323 t/m 27 oktOmwonenden Oranjeveld krijgen een brief hierover.Brief omwonenden OranjeveldAfgerond
Oranjeveld Nieuwsbericht websiteAfgerond
Plaatsen JOP Waalbandijk456 t/m 10 novWaar mogelijk wordt JOP al eerder geplaatst.Jongeren meedenken over type JOP  Afgerond
Gesprekken jongerenwerk Mozaïek en ketenpartnersDoorlopend
Gesprekken met omwonenden WaalbandijkAfgerond
Nieuwsbericht websiteGepland
Feestelijke opening JOP  Gepland
Nieuws via jongerenkanalenGepland
Herstel ondergrond en inzaaien gras Oranjeveld4613 t/m 17 novAfhankelijk van de weersomstandighedenNader te bepalenNader te bepalen
Plaatsing voetbalkooi op HoeflaanntbVoorjaar 2024De aannemer kan de werkzaamheden pas uitvoeren in Q1Brief omwonenden Hoeflaan aankondigingAfgerond
Gesprek Mozaiek jongerenwerk en ketenpartners  Doorlopend
Brief omwonenden plaatsing voetbalkooiGepland
Nieuwsbericht website  Gepland
Feestelijke opening voetbalkooi  Gepland
Verbeteren grasveld HoeflaanNtbVoorjaar 2024Werkzaamheden starten zodra voetbalkooi aan de Hoeflaan beschikbaar is.ntbntb

 

Samen in gesprek over een fijne blijvende ontmoetingsplek 

Gemeente Neder-Betuwe vindt het belangrijk dat iedereen fijn en veilig kan wonen en leven. We willen een gemeente zijn waar zowel jong als oud een plek hebben om samen te komen, om te bewegen of te spelen, zonder overlast. Wat is daarvoor nodig? Hoe ziet zo’n plek eruit? Wat kunnen inwoners van Ochten daar zelf aan bijdragen? Om dit helder te krijgen, gaan we met jongeren en verschillende groepen inwoners in gesprek.

Heb je een vraag? Stel deze via info@nederbetuwe.nl.