Speelterreinen

In de gemeente zijn op verschillende plekken speelplekken met speeltoestellen, trapveldjes en speelterreinen gerealiseerd.

Avri voert het onderhoud uit van de openbare speelplaatsen. De gemeente verzorgt de aanleg en renovatie van speelplaatsen. Uitgangspunt bij de aanleg van speelplaatsen is de Speelruimtenota 2019-2023. U kunt de Speelruimtenota downloaden via de link rechts op deze pagina.

Meer informatie

Voor meldingen over het onderhoud van speelplaatsen kunt u terecht bij Avri via (0345) 58 53 53 of melding@avri.nl. Ook kunt u terecht op de website van Avri.

Voor meer informatie over de aanleg van speelplaatsen kunt u contact opnemen met team Openbare Ruimte via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.