Bomen en groen

Klik op onderstaande kopjes voor meer informatie over bomen en groen en het onderhoud hiervan.

Accordion item is ingeklapt

Avri doet het bomenonderhoud binnen de gemeente. Avri voert de werkzaamheden uit voor de gemeente op basis van afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het te realiseren beeldniveau en op basis van afgesproken frequenties. De gemeente houdt hier toezicht op.

Bomen worden meestal als een waardevolle toevoeging aan de openbare ruimte gezien. Echter, bomen kunnen soms overlast veroorzaken. Als een boom overlast veroorzaakt nemen we een weloverwogen beslissing of en welke maatregelen we nemen om de overlast te beperken. Hierbij zijn de mate van en het type overlast, en de beleidsstatus van de boom bepalend. In de meeste gevallen wordt geïnvesteerd in boombesparende maatregelen om de overlast te verminderen. In enkele gevallen kan de uiterste maatregel een nader onderzoek zijn tot de mogelijkheden van kap. Dit zal bij waardevolle bomen enkel in het geval van zwaarwegende maatschappelijke belangen zo zijn.

Accordion item is ingeklapt

Groenonderhoud wordt uitgevoerd door Avri. Avri voert werkzaamheden uit voor de gemeente op basis van afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het te realiseren beeldniveau of op basis van afgesproken frequenties. De gemeente houdt hier toezicht op.

Accordion item is ingeklapt

Avri voert de onkruidbestrijding uit in groenvakken en op de verharding uit binnen de gemeente. Avri voert werkzaamheden uit op basis van afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het te realiseren van het beeldniveau of op basis van afgesproken frequenties. De gemeente houdt hier toezicht op.

Accordion item is ingeklapt

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdpijn. Om deze invasieve exoten te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, is er in 2019 het 'Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen' opgesteld. In Nederland geldt vanaf 1 januari 2022 een nationaal handelsverbod voor Aziatische duizendknopen. Dit verbod is opgenomen in het Besluit Natuurbescherming (en daarmee in de Wet Natuurbescherming, vanaf 2023 Omgevingswet). Het gaat om het onder zich of voorhanden hebben, vervoeren of ten vervoer aanbieden (van delen van invasieve exoten). Dit gaf Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise aanleiding het drie jaar oude protocol te herzien. Lees meer hierover op de website van de VHG.

Het aangepaste protocol kunt u inzien op de website van Bestrijdingduizendknoop.nl onder het kopje 'Totale protocol'.

Klik hier voor meer informatie over de wet- en regelgeving en klik hier voor het beleid.

Download via de website van Floron de poster 'Tuin er niet in' met een overzicht van invasieve exoten in Nederland.

Voor meer informatie en meldingen over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en onkruidbestrijding kunt u terecht bij Avri via (0345) 58 53 53, melding@avri.nl, via de website van Avri of download de gratis Avri-app.

Voor meldingen over het onderhoud van speelplaatsen kunt u ook terecht bij Avri.