Vuurwerk verkopen en afsteken

Voor de verkoop van vuurwerk is een vergunning van het college nodig. Of u wel of niet in aanmerking komt voor een vergunning, is afhankelijk van de eisen die de wet milieubeheer en het Vuurwerkbesluit hieraan verbindt. De verkoop van vuurwerk is alleen mogelijk vanuit een inrichting op 29, 30 en 31 december van een kalenderjaar. Verkoop op zondag is verboden. Als een van deze dagen op een zondag valt, dan wordt 28 december een verkoopdag.

Bij het afsteken van vuurwerk dient u onderscheid te maken tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.

Accordion item is ingeklapt

Leges 2024: € 272,89

Accordion item is ingeklapt

Het afsteken van consumentenvuurwerk is enkel rondom de jaarwisseling toegestaan: tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Hiervoor is geen vergunning nodig. Voor afwijkende data/tijden moet u toestemming vragen aan Provincie Gelderland.

Accordion item is ingeklapt

Voor professioneel vuurwerk dient de beziger van dit vuurwerk te voldoen aan de vereisten die hieraan zijn verbonden. Zie de website van Provincie Gelderland.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Omdat de materie rondom het professionele vuurwerk zo specifiek met diverse wetten en regels te maken heeft, verzoeken we u in alle gevallen contact op te nemen met een van onze medewerkers van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij