Carbid schieten

Op oudejaarsdag is het carbid schieten populair. Wilt u carbid schieten, dan moet u dit tenminste vier weken van tevoren melden bij de gemeente.

Carbid schieten is alleen toegestaan op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur als hiervan tenminste 4 weken vooraf melding is gedaan aan het college. Als 31 december op zondag valt dan is carbidschieten alleen toegestaan op de betreffende zaterdag 30 december van 10.00 tot 18.00 uur. Gebruikt u het meldingformulier bovenaan deze pagina. U moet hieraan toevoegen:

 • Een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein.
 • Een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend.

Een melding heeft alleen zin als:

 • de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen:
  • op een afstand van tenminste 50 meter van de woonbebouwing;
  • op een afstand van tenminste 300 meter van de inrichtingen van zorgcentra;
  • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
  • zodanig dat het vrijschootsveld minimaal 50 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
 • geschoten wordt in tegengestelde richting van de dichtstbijzijnde woonbebouwing;
 • de plaats niet door het college is aangewezen ter voorkoming van gevaar,
 • schade of overlast;
 • gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter.

In overige gevallen is het verboden om carbid te schieten.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij: Vuurwerk verkopen en afsteken.