Overige geluidhinder

Het is verboden toestellen of geluidsapparatuur in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat er voor omwonenden of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.

Onder andere valt te denken aan:

  • kermis, braderie, rally enz.
  • luidsprekers op voertuigen of op andere manier
  • reclame of muziek maken of meedelingen doen
  • achtergrondmuziek winkelstraten
  • geluidproducerende recreatietoestellen
  • het gebruik van bouwmachines, zoals trilhamers en heistellingen
  • knalapparatuur om vogels te verjagen, enz. enz.

Het college kan een ontheffing verlenen van dit verbod. In de te verlenen ontheffing worden voorschriften en bepalingen opgenomen over de maximale dB(A). Het aanvraagformulier vindt u in de rechterkolom van deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

Leges 2024: € 120,06

Accordion item is ingeklapt

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 4.6.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.