Omgevingsvergunning via het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket

Voor inwoners en ondernemers is er straks één digitaal loket: het Omgevingsloket. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt het Omgevingsloket. Hierin staat alle overheidsinformatie en regelgeving over de omgeving. U vindt hier informatie en kunt checken of u een vergunning nodig heeft. U kunt een vergunning aanvragen en meldingen doen. Het Omgevingsloket vervangt drie bestaande toepassingen.

Oriënteren, checken en indienen via het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunt u straks alle beschikbare gegevens over de fysieke leefomgeving bekijken. Dit kan op een kaart, maar ook in tekst in de vorm van regels. Iedereen kan zo dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving bekijken en gebruiken.

Regels op kaart

Via regels op de kaart kunt u de regels van omgevingsdocumenten bekijken die op een bepaalde locatie gelden. Dit zijn officiële besluiten van overheden, zoals omgevingsplannen en omgevingsverordeningen.

Vergunningcheck

Via vragenbomen in de Vergunningcheck kunt u zien welke vergunning-, meldings- of andere informatieplicht op een locatie geldt voor een initiatief.

Aanvraag of melding indienen

U kunt een aanvraag of melding indienen via het Omgevingsloket. Dit gaat met vragenbomen. Vanuit de Vergunningcheck komt u automatisch bij het juiste formulier, maar u kunt ook direct een nieuwe aanvraag of melding starten.

Klik hier voor een video op Youtube over het DSO in 3 minuten.

Omgevingsloket vervangt 3 bestaande toepassingen

Het Omgevingsloket vervangt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet 3 bestaande toepassingen: