Verkoop en verhuur van groenstroken

De gemeente Neder-Betuwe is in september 2014 gestart met het Project Grondgebruik.

Uit een inventarisatie van het gemeentelijk eigendom is gebleken dat op verschillende plaatsen binnen de gemeente gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. In sommige gevallen is voor dit gebruik al een afspraak gemaakt, bewoners betalen hiervoor huur aan de gemeente. Maar soms is gemeentegrond in gebruik zonder afspraken en moeten die afspraken alsnog worden gemaakt als dit kan. Het gemeentebestuur heeft besloten dat voor iedere inwoner van de gemeente Neder-Betuwe gelijke regels en prijzen moeten gelden.

Met het Project Grondgebruik wil de gemeente het gebruik van gemeentegrond reguleren. Bewoners die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woonperceel gebruiken, krijgen eventueel de mogelijkheid om deze grond aan te kopen of te huren. Ook worden al bestaande huurafspraken geactualiseerd. Om dit te regelen worden bewoners actief benaderd door de gemeente. Hierbij gaan wij dorpsgericht te werk.

In 2014 is het project gestart in Dodewaard, gevolgd door Kesteren in 2016, Echteld en IJzendoorn in 2017, Ochten in 2018 en Opheusden in 2019. In 2023 is de gemeente gestart met een herinventarisatie van het grondgebruik.

Persoonlijk contact en persoonlijke uitnodiging

De contacten tussen belangstellende inwoners en de gemeente lopen vooral via Sanne de Leeuw, Florianne Kortekaas en Loes Nelissen. Zij hebben binnen de gemeente de taak om het gebruik van stroken grond te regelen met de inwoners.

”Bewoners van wie wij vermoeden dat zij een strook grond in gebruik hebben of mogelijk belangstelling hebben in gebruik van grond, die sturen wij een uitnodiging voor de informatieavond en een informatiefolder. Zij ontvangen naderhand van ons een brief met daarin de mogelijkheden die voor hen specifiek van toepassing zijn. Meestal volgt er nog een persoonlijk gesprek om de zaken ter plaatse goed met elkaar door te spreken. Maar ook andere belangstellenden kunnen uiteraard contact met ons opnemen.’’

Accordion item is ingeklapt

Er zijn drie mogelijkheden bij gebruik van gemeentegrond.

  1. Als een strook aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan een inwoner deze kopen. De prijs is € 100,- per m² tot en met een oppervlakte van 100 m². Is de oppervlakte groter, dan taxeert een onafhankelijke taxateur het perceel. Het bedrag is ‘kosten koper’, dat betekent dat de overdrachtsbelasting over de koopsom, en de notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper zijn.
  2. Soms voldoet een strook niet aan de normen voor verkoop maar kan de strook wel verhuurd worden. Dat is bijvoorbeeld zo als de grond naast een huurwoning ligt. De huurprijs is € 3 per m² en met een minimumbedrag van € 50,- per jaar.
  3. Tenslotte is er nog de mogelijkheid om de grond terug te geven aan de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een inwoner de strook al in gebruik heeft maar niet wil kopen of huren. De gemeente richt het dan weer in als openbaar groen.

Accordion item is ingeklapt

Kopen of huren is alleen mogelijk als de bewuste strook gemeentegrond aan bepaalde voorwaarden voldoet. De gemeente heeft criteria opgesteld in het Uitgiftebeleid gemeentelijke groenstroken en restgronden. De gemeente beoordeelt of de strook gemeentegrond in aanmerking komt voor verkoop of verhuur. Bij dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de groenstructuur, de bestemming, verkeersveiligheid, riolering, kabel- en leidingonderzoek, enz.

Accordion item is ingeklapt

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond dat u graag bij uw perceel wilt betrekken? Ook dan is het eventueel mogelijk om dit stuk grond van de gemeente aan te kopen of te huren. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling en zullen wij beoordelen of het mogelijk is om de strook gemeentegrond aan te kopen of te huren.

U kunt uw aanvraag indienen met DigiD via het aanvraagformulier voor de aankoop of huur van een strook gemeentegrond.

Accordion item is ingeklapt

Als gemeente Neder-Betuwe van plan is om gronden te verkopen, te verhuren, te bezwaren of in gebruik te geven, dan moet zij dat openbaar bekend maken. Lees op deze pagina meer over deze bekendmakingen.

Accordion item is ingeklapt

Hoogenboom Netwerk Notarissen
Vlissingsestraat 14
4024 JL Eck en Wiel
Telefoon: 0344 – 69 21 14
www.rivierenlandnotarissen.nl

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem
Telefoon: 088 183 22 00
www.kadaster.nl

Accordion item is ingeklapt

Heeft u vragen over het Project Grondgebruik? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen en antwoorden (PDF 199 Kb). Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw S. de Leeuw, mevrouw F. Kortekaas of mevrouw L. Nelissen van de afdeling Fysieke Pijler van de gemeente Neder-Betuwe via het algemene telefoonnummer 14 0488. U kunt ook een e-mail sturen naar grondgebruik@nederbetuwe.nl.