Voorgenomen gronduitgiften

Als gemeente Neder-Betuwe van plan is om gronden te verkopen, te verhuren, te bezwaren of in gebruik te geven, dan moet zij dat openbaar bekend maken. Dit om iedereen gelijke kansen te geven. Onder 'Voorgenomen uitgiften' maakt gemeente Neder-Betuwe bekend welke gronden zij van plan is uit te geven. Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een e-mail naar grondgebruik@nederbetuwe.nl.

Bent u ook gegadigde?

Vindt u dat u hiervoor ook in aanmerking komt? Stuur dan binnen twintig dagen na publicatie van de voorgenomen uitgifte een bericht naar grondgebruik@nederbetuwe.nl. Geef in dit bericht aan waarom u meent ook voor de voorgenomen uitgifte in aanmerking te komen.

Niet of te laat gereageerd?

Als u niet binnen 20 dagen reageert op een voorgenomen uitgifte, dan vervalt uw recht om tegen het besluit en het aangaan van de overeenkomst in rechte op te komen of een schadevergoeding te vorderen.

Wat gebeurt na 20 dagen?

Als binnen 20 dagen na de publicatie van een voorgenomen uitgifte geen bericht is ontvangen, dan kan het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe een besluit nemen over het aangaan van de overeenkomst. Wij houden deze twintig dagen aan, omdat anders gemeente Neder-Betuwe en haar contractpartijen onredelijk worden benadeeld.

Gemeente Neder-Betuwe publiceert de voorgenomen uitgiften van gronden in Hét Gemeentenieuws (editie Rhenen-Neder-Betuwe en op www.nederbetuwe.nl/voorgenomen-uitgiften. Met deze publicatie geeft gemeente Neder-Betuwe uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voorgenomen uitgiften

Hieronder treft u de voorgenomen uitgiften. Indien hier geen informatie staat, is er momenteel geen sprake van een voorgenomen uitgifte.

2024

Accordion item is ingeklapt
Overzicht Jabbok 2 in Opheusden.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor het in gebruik geven van een perceel gemeentegrond aan de huidige gebruiker. Het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 4791 (ged.), met een oppervlakte van circa 266 m2.

De huidige gebruiker is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de huidige gebruiker de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor het in gebruik nemen van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de huidige gebruiker de grond al een geruime tijd in gebruik heeft. Gedurende deze periode heeft de huidige gebruiker investeringen gedaan om het perceel optimaal te kunnen gebruiken. Daardoor is de huidige gebruiker naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in gebruik te nemen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 17 juli 2024

Accordion item is ingeklapt
Tekening Wijenburgsestraat 3 Echteld.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 1571, met een oppervlakte van circa 1.015 m2, te verkopen en te leveren aan de eigenaar van de Wijenburgsestraat 3 in Echteld.

De eigenaar van Wijenburgsestraat 3 in Echteld is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Wijenburgsestraat 3 in Echteld de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren.

De eigenaar van Wijenburgsestraat 3 in Echteld is eigenaar van de percelen kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummers 860 en 1572. Deze percelen vormen samen één geheel.

De andere aangrenzend eigenaar van deze percelen heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij geen interesse heeft in de aankoop van de grond en geen bezwaar heeft tegen deze verkoop.

Daar komt bij dat deze verkoop onderdeel is van de eerder gemaakte afspraken in het kader van de ‘uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningslijnen’. Als onderdeel van deze afspraken is de woning met grond aan de gemeente verkocht en wordt de grond na de sloop van de woning weer terug geleverd aan de vorige eigenaar.

Daardoor is de eigenaar van de Wijenburgsestraat 3 in Echteld naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 26 juni 2024

Accordion item is ingeklapt
Overzicht Eierkampseweg in Echteld.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een strook gemeentegrond te gelegen ter hoogte van de Eierkampseweg in Echteld, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 1231 (ged.), met een oppervlakte van circa 135 m2, te ruilen met Railinfratrust B.V..

Railinfratrust B.V. is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is Railinfratrust B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de ruiling. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden overdraagt aan aangrenzende eigenaren. Railinfratrust B.V. is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 1231 (ged.). Daardoor is Railinfratrust B.V. naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 29 mei 2024

Accordion item is ingeklapt
Overzicht Stationsstraat 1-5 Kesteren

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een strook gemeentegrond gelegen naast Stationsstraat 1 in Kesteren, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1919 (ged.), met een oppervlakte van circa 2 m2, te ruilen tegen een strook grond gelegen voor Stationsstraat 1 in Kesteren.

De eigenaar van Stationsstraat 1 in Kesteren is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Stationsstraat 1 in Kesteren de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de ruiling. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden overdraagt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Stationsstraat 1 in Kesteren is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nummer 1919 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Stationsstraat 1 in Kesteren naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 22 mei 2024

Accordion item is ingeklapt
Overzicht Heuningstraat 30 in Ochten.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Heuningstraat 30 in Ochten voor de huur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie K, nummer 842 (ged.), met een oppervlakte van ca. 117 m2.

De eigenaar van Heuningstraat 30 in Ochten is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Heuningstraat 30 in Ochten de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Heuningstraat 30 in Ochten is de enige aangrenzend eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie K, nummer 842 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Heuningstraat 30 in Ochten naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 1 mei 2024.

Accordion item is ingeklapt
Overzicht Vinkenpark 9 in Dodewaard.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Vinkenpark 9 in Dodewaard voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1852 (ged.), met een oppervlakte van circa 10 m2.

De eigenaar van Vinkenpark 9 in Dodewaard is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Vinkenpark 9 in Dodewaard de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Vinkenpark 9 in Dodewaard is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1852 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Vinkenpark 9 in Dodewaard naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 24 april 2024

Accordion item is ingeklapt
Overzicht Voorenswei 8 te Dodewaard.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Voorenswei 8 te Dodewaard voor de huur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1701 (ged.), met een oppervlakte van ca. 159 m2.

De eigenaar van Voorenswei 8 in Dodewaard is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Voorenswei 8 te Dodewaard de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Voorenswei 8 te Dodewaard is aangrenzend eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1701 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Voorenswei 8 te Dodewaard naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 24 april 2024.

Accordion item is ingeklapt
Tekening Bagijnestraat 6 in Ochten.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Bagijnestraat 6 in Ochten voor de huur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 1131 (ged.), met een oppervlakte van ca. 60 m2.

De eigenaar van Bagijnestraat 6 in Ochten is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Bagijnestraat 6 in Ochten de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Bagijnestraat 6 in Ochten is aangrenzend eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 1131 (ged.). Bovendien wordt met het aangaan van de huurovereenkomst de huursituatie die de gemeente met de vorige eigenaar van Bagijnestraat 6 is aangegaan, voortgezet. Daardoor is de eigenaar van Bagijnestraat 6 in Ochten naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 3 april 2024.

Accordion item is ingeklapt
Tekening Liniestraat 6 in Ochten.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Liniestraat 6 in Ochten voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 133 (ged.), met een oppervlakte van ca. 7 m².

De eigenaar van Liniestraat 6 in Ochten is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Liniestraat 6 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Liniestraat 6 is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 133 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Liniestraat 6 naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 27 maart 2024

Accordion item is ingeklapt
Tekening Schenkhofstraat 6a-e in Kesteren.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Schenkhofstraat 6a-e in Kesteren voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1730 (ged.), met een oppervlakte van ca.10 m2.

De eigenaar van Schenkhofstraat 6a-e in Kesteren is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Schenkhofstraat 6a-e in Kesteren de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Schenkhofstraat 6a-e in Kesteren is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1730 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Schenkhofstraat 6a-e in Kesteren naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 20 maart 2024.

Accordion item is ingeklapt
Tekening van Nedereindsestraat 39 in Kesteren.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nummer 1103 (ged.), met een oppervlakte van circa 51 m2.

De eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nummer 1103 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 28 februari 2024

Accordion item is ingeklapt
Tekening van Zwijning 40 in Ochten.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de bewoner van Zwijning 40 in Ochten voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie F, nummer 2603 (ged.), met een oppervlakte van circa 143 m2.

De bewoner van Zwijning 40 in Ochten is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de bewoner van Zwijning 40 in Ochten de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren of huurders. De bewoner van Zwijning 40 in Ochten is de enige aangrenzende huurder van het perceel kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie F, nummer 2603 (ged.). Daardoor is de bewoner van Zwijning 40 in Ochten naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 21 februari 2024.

Accordion item is ingeklapt
Tekening Lindelaan 3 in Opheusden

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Lindelaan 3 in Opheusden voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie B, nummer 1495, met een oppervlakte van ca. 149 m².

De eigenaar van Lindelaan 3 is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Lindelaan 3 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Lindelaan 3 is een van de aangrenzend eigenaren van het perceel. De andere aangrenzend eigenaren van het perceel hebben de gemeente kenbaar gemaakt dat zij geen interesse hebben in de aankoop van de grond en geen bezwaar hebben tegen deze verkoop. Daardoor is de eigenaar van Lindelaan 3 naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 14 februari 2024

Accordion item is ingeklapt
Tekening Dr. A.J. Kraaystraat 22 in Ochten

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 22 in Ochten voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 1155 (ged.), met een oppervlakte van circa 5 m2.

De eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 22 in Ochten is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 22 in Ochten de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 22 in Ochten is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 1155 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 22 in Ochten naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 14 februari 2024

Accordion item is ingeklapt
Tekening Lindenlaan 36.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Lindenlaan 36 in Dodewaard voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1852 (ged.), met een oppervlakte van circa 23 m2.

De eigenaar van Lindenlaan 36 in Dodewaard is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Lindenlaan 36 in Dodewaard de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Lindenlaan 36 in Dodewaard is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1852 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Lindenlaan 36 in Dodewaard naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 31 januari 2024

Accordion item is ingeklapt
Tekening Betuwesingel 67.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Betuwe Singel 67 in Echteld voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 996 (ged.), met een oppervlakte van circa 23 m2.

De eigenaar van Betuwe Singel 67 in Echteld is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Betuwe Singel 67 in Echteld de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Betuwe Singel 67 in Echteld is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 996 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Betuwe Singel 67 in Echteld naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 31 januari 2024

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe heeft het voornemen om één op één een strook grond te verkopen aan Liander N.V. ten behoeve van de bouw van een transformatorstation. Het perceel grond is gelegen nabij Cuneraweg 15 te Ochten, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie G, nummers 252 en 458 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 27 m2.

De gronduitgifte vindt plaats ten behoeve van de realisatie van een elektriciteitsnetwerk. De gemeente acht het wenselijk dat een elektriciteitsnetwerk wordt aangelegd, om aan de vraag naar elektriciteit voor haar inwoners en bedrijven te voldoen. Hiervoor is het nodig om een transformatorstation te plaatsen. Liander N.V. is voor het plaatsen van het transformatorstation afhankelijk van bovengenoemd perceel. De gemeente wenst het perceel grond daarom uit te geven ten behoeve van de aanleg van een transformatorstation. Op basis van de op dit moment ingediende aanvraag gaat de gemeente ervan uit dat Liander N.V. de enige geïnteresseerde is om het perceel grond aan te kopen. De gemeente meent op grond van het voorgaande dat Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is om op het perceel grond te verkrijgen.

Gepubliceerd op 10 januari 2024

Accordion item is ingeklapt
Tekening Silvanusstraat 34 in Kesteren.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Silvanusstraat 34 te Kesteren voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1403 (ged.), met een oppervlakte van ca. 56 m².

De eigenaar van Silvanusstraat 34 is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Silvanusstraat 34 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Silvanusstraat 34 is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2106 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Silvanusstraat 34 naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 10 januari 2024

2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Tulpstraat 11 Echteld.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Tulpstraat 11 in Echteld voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 676 (ged.), met een oppervlakte van ca. 112 m2.

De eigenaar van Tulpstraat 11 in Echteld is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Tulpstraat 11 in Echteld de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Tulpstraat 11 in Echteld is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 676 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Tulpstraat 11 in Echteld naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 20 december 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Nedereindsestraat 39 in Kesteren.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nummer 775 (ged.), met een oppervlakte van circa 80 m2.

De eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nummer 775 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Nedereindsestraat 39 in Kesteren naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 6 december 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Middelveld 15 Ochten.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Middelveld 15 in Ochten voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie F, nummer 2561 (ged.), met een oppervlakte van ca. 63 m2.

De eigenaar van Middelveld 15 in Ochten is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Middelveld 15 in Ochten de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Middelveld 15 in Ochten is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie F, nummer 2561 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Middelveld 15 in Ochten naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 6 december 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Echteldse Singel 26 in Echteld.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Echteldse Singel 26 in Echteld voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 995 (ged.), met een oppervlakte van circa 20 m2.

De eigenaar van Echteldse Singel 26 in Echteld is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Echteldse Singel 26 in Echteld de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Echteldse Singel 26 in Echteld is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 995 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Echteldse Singel 26 in Echteld naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 29 november 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Spoorstraat 3-5 Echteld.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met Solar Park Echteld B.V. voor de huur van percelen gemeentegrond gelegen tegenover Spoorstraat 3-5 in Echteld, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 1217 (ged.) en gemeente Echteld, sectie H, nummer 351 (ged.), met een totale oppervlakte van ca. 1485 m2.

Solar Park Echteld B.V. is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is Solar Park Echteld B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren of huurders. Solar Park Echteld B.V. is de enige aangrenzende huurder van de percelen kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 1217 (ged.) en gemeente Echteld, sectie H, nummer 351 (ged.). Daardoor is Solar Park Echteld B.V. naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om deze percelen te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 29 november 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Hamsestraat 24 Opheusden.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de vennootschap onder firma “De Zute Inval” voor de huur van een perceel gemeentegrond gelegen voor Hamsestraat  24 te Opheusden, kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 5051 (ged.), met een oppervlakte van ca. 87 m2. De grond wordt verhuurd voor het gebruik ten behoeve van een snackbar(wagen).

De vennootschap onder firma “De Zute Inval” is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is “De Zute Inval” de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat “De Zute Inval” de grond al een geruime tijd in gebruik heeft ten behoeve van de snackbar(wagen). Gedurende deze periode heeft “De Zute Inval” investeringen gedaan om het perceel optimaal te kunnen gebruiken. Daardoor is “De Zute Inval” naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 22 november 2023.

Accordion item is ingeklapt
Tekening Oranjelaan 13-13a Dodewaard

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Oranjelaan 13-13a in Dodewaard voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2016, ter grootte van 56 m2.

De eigenaar van Oranjelaan 13-13a is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Oranjelaan 13-13a de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Oranjelaan 13-13a is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2106 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Oranjelaan 13-13a naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 15 november 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Hoofdstraat 65 Kesteren.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Hoofdstraat 65 in Kesteren voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie F, nummer 744 (ged.), met een oppervlakte van ca. 32 m2.

De eigenaar van Hoofdstraat 65 in Kesteren is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Hoofdstraat 65 in Kesteren de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren en alleen gronden verkoopt die voor het eigen perceel liggen. De eigenaar van Hoofdstraat 65 in Kesteren is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie F, nummer 744 (ged.) en het perceel ligt voor het eigen perceel. Daardoor is de eigenaar van Hoofdstraat 65 in Kesteren naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 8 november 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Dr. A.J. Kraaystraat 26 in Ochten

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 26 in Ochten voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 1155 (ged.), met een oppervlakte van circa 9 m2.

De eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 26 in Ochten is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 26 in Ochten de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 26 in Ochten is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 1155 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Dr. A.J. Kraaystraat 26 in Ochten naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 25 oktober 2023.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met Waterschap Rivierenland voor de verkoop van diverse percelen gemeentegrond, zoals hierboven weergeven. De gronden worden gebruikt ten behoeve van de dijkversterking door Waterschap Rivierenland.

Het gaat om de percelen kadastraal bekend:

 • Gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 53 (ged.), met een oppervlakte van ca. 52 m2;
 • Gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 64 (ged.), met ene oppervlakte van ca. 470 m2;
 • Gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 676 (ged.), met een oppervlakte van ca. 32 m2;
 • Gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2104 (ged.), met een oppervlakte van ca. 351 m2;
 • Gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2150 (ged.), met een oppervlakte van ca. 258 m2;
 • Gemeente Ochten, sectie E, nummer 373 (ged.), met een oppervlakte van ca. 355 m2;
 • Gemeente Ochten, sectie E, nummer 837 (ged.), met ene oppervlakte van ca. 382 m2;
 • Gemeente Ochten, sectie E, nummer 865 (ged.), met een oppervlakte van ca. 214 m2;
 • Gemeente Ochten, sectie E, nummer 1169 (ged.), met een oppervlakte van ca. 108 m2;
 • Gemeente Ochten, sectie F, nummer 1975 (ged.), met een oppervlakte van ca. 170 m2;
 • Gemeente Ochten, sectie F, nummer 2538 (ged.), met een oppervlakte van ca. 229 m2;
 • Gemeente Ochten, sectie F, nummer 2583 (ged.), met een oppervlakte van ca. 1096 m2;
 • Gemeente Echteld, sectie G, nummer 183 (ged.), met een oppervlakte van ca. 275 m2;
 • Gemeente Dodewaard, sectie G, nummer 1241 (ged.), met een oppervlakte van ca. 110 m2;
 • Gemeente Dodewaard, sectie G, nummer 1242 (ged.), met een oppervlakte van ca. 274 m2.

Een overzicht van de te verkopen delen van de percelen kunt u hier downloaden (PDF, 11,5 mb).

Waterschap Rivierenland is de enige serieuze gegadigde

De gronduitgifte vindt plaats ten behoeve van het dijkversterkingsproject van Waterschap Rivierenland. Om de noodzakelijke werken daadwerkelijk en tijdig uit te kunnen voeren, moet Waterschap Rivierenland kunnen beschikken over een aantal langs en op de dijk gelegen percelen. De gemeente acht het wenselijk de gronden ten behoeve van het dijkversterkingsproject over te dragen. Deze werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van het algemeen belang en kunnen enkel worden uitgevoerd door Waterschap Rivierenland. Naar het oordeel van de gemeente is Waterschap Rivierenland om op grond van voorgaande de enige gegadigde om de percelen in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 11 oktober 2023.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om overeenkomst te sluiten met Waterschap Rivierenland voor het vestigen van een zakelijk recht op percelen grond, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie G, nummers 1241 (ged.) en 1242 (ged.). Het zakelijk recht dient te worden gevestigd ten behoeve van de dijkversterking door Waterschap Rivierenland.

Een overzicht van de percelen kunt u hier downloaden (PDF, 1,11 mb)

Waterschap Rivierenland is de enige serieuze gegadigde

De vestiging van de zakelijke rechten vindt plaats ten behoeve van het dijkversterkingsproject van Waterschap Rivierenland. Om de noodzakelijke werken daadwerkelijk en tijdig uit te kunnen voeren, moet Waterschap Rivierenland kunnen beschikken over een aantal langs en op de dijk gelegen percelen. De gemeente acht het wenselijk de zakelijke rechten op de gronden ten behoeve van het dijkversterkingsproject te vestigen. Deze werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van het algemeen belang en kunnen enkel worden uitgevoerd door Waterschap Rivierenland. Naar het oordeel van de gemeente is Waterschap Rivierenland om op grond van voorgaande de enige gegadigde om de zakelijke rechten op de percelen te vestigen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 11 oktober 2023.

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Betuwe Singel 51 Echteld.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Betuwe Singel 51 in Echteld voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 996 (ged.), ter grootte van 17 m2.

De eigenaar van Betuwe Singel 51 is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Wethouder Staalplein 30 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Betuwe Singel 51 is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 996 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Wethouder Staalplein 30 in Echteld naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 4 oktober 2023

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Wethouder Staalplein 30 in Ochten.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de bewoner van Wethouder Staalplein 30 in Ochten voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 729 (ged.) en sectie F, nummer 1429 (ged.), ter grootte van 11 m2.

De bewoner van Wethouder Staalplein 30 is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de bewoner van Wethouder Staalplein 30 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan de eigenaar en/of bewoner van het aangrenzende perceel. De bewoner van Wethouder Staalplein 30 is de enige aangrenzende bewoner van het perceel kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie E, nummer 729 (ged.) en sectie F, nummer 1429 (ged). Daardoor is de bewoner van Wethouder Staalplein 30 in Ochten naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 4 oktober 2023

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Cuneraweg 13 in Ochten.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Cuneraweg 13 te Ochten voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie G, nummer 411 (ged.) en 364 (ged.), ter grootte van circa 327 m2.

De eigenaar van Cuneraweg 13 in Ochten is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Cuneraweg 13 in Ochten de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Cuneraweg 13 in Ochten is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie G, nummer 411 (ged.) en 364 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Cuneraweg 13 in Ochten naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 27 september 2023.

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Cuneraweg 13 Ochten.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Cuneraweg 13 te Ochten voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie G, nummer 411 (ged.), ter grootte van circa 96 m2.

De eigenaar van Cuneraweg 13 in Ochten is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Cuneraweg 13 in Ochten de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Cuneraweg 13 in Ochten is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Ochten, sectie G, nummer 411 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Cuneraweg 13 in Ochten naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 27 september 2023.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe heeft het voornemen om één op één een strook grond te verkopen aan Liander N.V. ten behoeve van de bouw van een transformatorstation. Het perceel grond is gelegen nabij Kerkstraat 71 te Dodewaard, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 1732 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 22 m2.

De gronduitgifte vindt plaats ten behoeve van de realisatie van een elektriciteitsnetwerk. De gemeente acht het wenselijk dat een elektriciteitsnetwerk wordt aangelegd, om aan de vraag naar elektriciteit voor haar inwoners en bedrijven te voldoen. Hiervoor is het nodig om een transformatorstation te plaatsen. Liander N.V. is voor het plaatsen van het transformatorstation afhankelijk van bovengenoemd perceel. De gemeente wenst het perceel grond daarom uit te geven ten behoeve van de aanleg van een transformatorstation, als onderdeel van het elektriciteitsnetwerk. Op basis van de op dit moment ingediende aanvraag gaat de gemeente ervan uit dat Liander N.V. de enige geïnteresseerde is om het perceel grond aan te kopen. De gemeente meent op grond van het voorgaande dat Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is om op het perceel grond te verkrijgen.

Gepubliceerd op 20 september 2023.

Accordion item is ingeklapt
Tekening Oranjelaan 11 Dodewaard

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Oranjelaan 11 in Dodewaard voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2106 (ged.), met een oppervlakte van circa 30 m2.

De eigenaar van Oranjelaan 11 in Dodewaard is de enige serieuze gegadigde.

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Oranjelaan 11 in Dodewaard de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Oranjelaan 11 in Dodewaard is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2106 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Oranjelaan 11 in Dodewaard naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 6 september 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Lijsterhof 10 Dodewaard

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de bewoner van Lijsterhof 10 in Dodewaard voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1374 (ged.), met een oppervlakte van circa 12 m2.

De bewoner van Lijsterhof 10 in Dodewaard is de enige serieuze gegadigde.

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de bewoner van Lijsterhof 10 in Dodewaard de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De bewoner van Lijsterhof 10 in Dodewaard is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1374 (ged.). Daardoor is de bewoner van Lijsterhof 10 in Dodewaard naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 6 september 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening grond naast Dahliastraat 12a in Echteld

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Dahliastraat 12a in Echteld voor de verkoop van de percelen gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 1133 (ged.) en 676 (ged.), met een oppervlakte van in totaal ca. 164 m2.

De eigenaar van Dahliastraat 12a in Echteld is de enige serieuze gegadigde.

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Dahliastraat 12a in Echteld de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van de percelen gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzend eigenaren. De overige aangrenzende eigenaren van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 1122 (ged.) en 676 (ged.) hebben aangegeven dat zij geen interesse hebben in de aankoop van (een gedeelte van) de percelen.

Daardoor is de eigenaar van Dahliastraat 12a in Echteld naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om de percelen in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 6 september 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Broekdijk 18 Kesteren

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Broekdijk 18 in Kesteren voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie F, nummer 744 (ged.), met een oppervlakte van circa 39 m2.

De eigenaar van Broekdijk 18 in Kesteren is de enige serieuze gegadigde.

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Broekdijk 18 in Kesteren de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Broekdijk 18 in Kesteren is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie F, nummer 744 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Broekdijk 18 naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 30 augustus 2023

Accordion item is ingeklapt
Tekening Bomenlaan 1 Dodewaard

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een bruikleenovereenkomst te sluiten met Laanboomhuis B.V. voor het in bruikleen geven van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1965 (ged.), met een oppervlakte van circa 2,51 m2.

Laanboomhuis B.V. is de enige serieuze gegadigde.

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is Laanboomhuis B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de bruikleen van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat Laanboomhuis B.V. de grond reeds in gebruik heeft als doorgang naar het eigen perceel. Tevens heeft Laanboomhuis B.V. geïnvesteerd in een loopbrug op het perceel. Daardoor is Laanboomhuis B.V. naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in bruikleen te nemen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 30 augustus 2023

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond van Broekdijk 39 in Kesteren

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Broekdijk 39 in Kesteren voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie C, nummer 1016 (ged.), met een oppervlakte van circa 35 m2.

De eigenaar van Broekdijk 39 in Kesteren is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Broekdijk 39 in Kesteren de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Broekdijk 39 in Kesteren is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie C, nummer 1016 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Broekdijk 39 in Kesteren naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 23 augustus 2023

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Wethouder van Lentstraat 3, Echteld.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaren van Wethouder van Lentstraat 3 te Echteld, Wethouder van Lentstraat 5 te Echteld en Voorstraat 21 te Echteld voor de verkoop van de percelen gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 664 (ged.) en 205 (ged.), met een oppervlakte van in totaal ca. 142 m2.

De eigenaren van Wethouder van Lentstraat 3 te Echteld, Wethouder van Lentstraat 5 te Echteld en Voorstraat 21 te Echteld zijn de enige serieuze gegadigden

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe zijn de eigenaren van Wethouder van Lentstraat 3 te Echteld, Wethouder van Lentstraat 5 te Echteld en Voorstraat 21 te Echteld de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor de koop van de percelen gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De overige aangrenzend eigenaren van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 664 (ged.) en 205 (ged.), hebben aangegeven dat zij geen interesse hebben in de aankoop van (een gedeelte van) de percelen.

Daardoor zijn de eigenaren van Wethouder van Lentstraat 3 te Echteld, Wethouder van Lentstraat 5 te Echteld en Voorstraat 21 te Echteld naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigden om deze percelen in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 16 augustus 2023

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond van Leuvenstein 23, Kesteren.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Leuvenstein 23 in Kesteren voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nummer 1094 (ged.), met een oppervlakte van ca. 91 m2.

De eigenaar van Leuvenstein 23 in Kesteren is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Leuvenstein 23 in Kesteren de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Leuvenstein 23 in Kesteren is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie D, nummer 1094 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Leuvenstein 23 in Kesteren naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 16 augustus 2023

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Tollenhof 34 in Kesteren.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de bewoner van de woning aan Tollenhof 34 voor de verhuur van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1823 (ged.), ter grootte van 71 m2.

De bewoner van de woning aan Tollenhof 34 is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de bewoner van Tollenhof 34 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan de bewoner van het aangrenzende perceel. De bewoner van Tollenhof 34 is de enige aangrenzende bewoner van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1823 (ged.). Daardoor is de bewoner van Tollenhof 34 naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 26 juli 2023.

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Ommersteinsestraat 15 in Echteld.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de bewoner van Ommersteinsestraat 15 te Echteld voor de huur van een perceel gemeentegrond gelegen voor en achter de woning aan Ommersteinsestraat 15 te Echteld, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 1546 (ged.), ter grootte van in totaal 50 m2.

De bewoner van de woning aan Ommersteinsestraat 15 in Echteld is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de bewoner van Ommersteinsestraat 15 in Echteld de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurd aan aangrenzende eigenaren. De bewoner van Ommersteinsestraat 15 in Echteld is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie I, nummer 1546 (ged.). Daardoor is de bewoner van Ommersteinsestraat 15 in Echteld naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 19 juli 2023.

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Tollenhof 22a in Kesteren.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten de eigenaar van de woning aan Tollenhof 22a voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1823 (ged.), ter grootte van 25 m2.

De eigenaar van de woning aan Tollenhof 22a is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Tollenhof 22a de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Tollenhof 22a is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1823 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Tollenhof 22a naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 12 juli 2023.

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Tielsestraat 94 in Opheusden.

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Tielsestraat 94 in Opheusden voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 5451 (ged.), met een oppervlakte van ca. 155 m2.

De eigenaar van Tielsestraat 94 in Opheusden is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Tielsestraat 94 in Opheusden de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Tielsestraat 94 in Opheusden is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 5451 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Tielsestraat 94 in Opheusden naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 12 juli 2023

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond Acerstraat 2 in Opheusden.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de bewoner van Acerstraat 2 voor de huur van een perceel gemeentegrond gelegen voor en naast de woning aan Acerstraat 2, kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 5693 (ged.).

De eigenaar van de woning aan Acerstraat 2 is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de bewoner van Acerstraat 2 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurd aan aangrenzende eigenaren. De bewoner van Acerstraat 2 is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 1374 (ged.). Daardoor is de bewoner van Acerstraat 2 naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 12 juli 2023.

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond perceel Goudreinet 11

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Goudreinet 11 voor de huur van een perceel gemeentegrond gelegen naast de woning aan Goudreinet 11, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2256 (ged.), ter grootte van circa 7 m2.

De eigenaar van de woning aan Goudreinet 11 is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de eigenaar van Goudreinet 11 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurt aan aangrenzende eigenaren. De eigenaar van Goudreinet 11 is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 2256 (ged.). Daardoor is de eigenaar van Goudreinet 11 naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 28 juni 2023.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie K, nummer 1102 (ged.) en 727 (ged.), meteen oppervlakte van 445 m2. De grond wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van een parkeerterrein.

Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. is de enige (indirect) aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie K, nummer 1102 (ged.) en 727 (ged.), omdat er tussen de percelen alleen een strook in eigendom van Waterschap Rivierenland ligt. Daardoor is Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 24 mei 2023

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond van Lijsterhof 9 in Dodewaard.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de bewoner van Lijsterhof 9 voor de huur van een perceel gemeentegrond gelegen voor de woning aan Lijsterhof 9, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1374 (ged.).

De eigenaar van de woning aan Lijsterhof 9 is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de bewoner van Lijsterhof 9 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurd aan aangrenzende eigenaren. De bewoner van Lijsterhof 9 is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1374 (ged.). Daardoor is de bewoner van Lijsterhof 9 naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 17 mei 2023.

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond In 't Land 3.

De gemeente Neder-Betuwe heeft het voornemen om een strook gemeentegrond gelegen voor In ’t Land 3 te Opheusden, kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 5569 (ged.), ter grootte van circa 95 m2 te ruilen tegen een strook grond gelegen naast In ’t Land 3 te Opheusden, kadastraal bekend, gemeente Opheusden, sectie C, nummer 3467 (ged.), ter grootte van circa 132 m2.

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor de ruilovereenkomst in aanmerking komt. De eigenaar van de woning aan In ’t Land 3 in Opheusden heeft de strook gemeentegrond reeds in gebruik en is de enige partij die de strook grond (berm) gelegen naast de openbare weg kan overdragen aan de gemeente. De gemeente meent daarom dat dit de enige serieuze gegadigde is om de strook gemeentegrond in te verkrijgen door ruiling.

Gepubliceerd op 10 mei 2023.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe heeft het voornemen om één op één een strook grond te verkopen aan Liander N.V. ten behoeve van de bouw van een transformatorstation. Het perceel grond is gelegen nabij Schenkhofstraat 6a te Kesteren, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1730 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 27 m2.

De gronduitgifte vindt plaats ten behoeve van de realisatie van een elektriciteitsnetwerk. De gemeente acht het wenselijk dat een elektriciteitsnetwerk wordt aangelegd, omdat dit ten behoeve is van haar inwoners en bedrijven is. Hiervoor is het nodig om een transformatorstation te plaatsen. Liander N.V. is voor het plaatsen van het transformatorstation afhankelijk van bovengenoemd perceel. De gemeente wenst het perceel grond daarom uit te geven ten behoeve van de aanleg van een transformatorstation, als onderdeel van het elektriciteitsnetwerk. Op basis van de op dit moment ingediende aanvraag gaat de gemeente ervan uit dat Liander N.V. de enige geïnteresseerde is om het perceel grond aan te kopen. De gemeente meent op grond van het voorgaande dat Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is om op het perceel grond te verkrijgen.

Gepubliceerd op 25 april 2023.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe heeft het voornemen om één op één een strook grond te verkopen aan Liander N.V. ten behoeve van de uitbreiding van een transformatorstation. Het perceel grond is gelegen nabij Tielsestraat 112 te Kesteren, kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 4789 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 11 m2.

De gronduitgifte vindt plaats ten behoeve van de realisatie van een elektriciteitsnetwerk. De gemeente acht het wenselijk dat een elektriciteitsnetwerk wordt aangelegd, omdat dit ten behoeve is van haar inwoners en bedrijven is. Hiervoor is het nodig om het transformatorstation uit te breiden. Liander N.V. is voor het plaatsen van het transformatorstation afhankelijk van bovengenoemd perceel. De gemeente wenst het perceel grond daarom uit te geven ten behoeve van de uitbreiding van een transformatorstation, als onderdeel van het elektriciteitsnetwerk. Op basis van de op dit moment ingediende aanvraag gaat de gemeente ervan uit dat Liander N.V. de enige geïnteresseerde is om het perceel grond aan te kopen. De gemeente meent op grond van het voorgaande dat Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is om het perceel grond te verkrijgen

Gepubliceerd op 25 april 2023.