Transitievisie Warmte Neder-Betuwe

Wat is per Neder-Betuwse gebied het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten? Welke straten, buurten of gebieden zijn geschikt om als eerste (vóór 2030) aan te pakken, doordat er al grote ingrepen zijn voorzien of bewoners zelf al aan de slag willen? Dit hebben we allemaal meegenomen in de Transitievisie Warmte, een routekaart voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In alle gemeenten moest in 2021 een Transitievisie zijn vastgesteld. Via onder andere een online vragenlijst, interviews en een online ontbijtsessie hebben we in 2021 input opgehaald.

Natuurlijk is de route naar een aardgasvrije gemeente niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare duurzame energiebronnen of technieken. Daarom bekijken we de visie iedere zoveel jaar opnieuw. De verdere uitwerking per buurt/gebied omschrijven we in een uitvoeringsplan/ warmteplan. Uiteindelijk moeten alle buurten in 2050 van het gas af zijn.

In de Transitievisie nemen we daarvoor een globale planning in op. Zo weet iedere inwoner van Neder-Betuwe grofweg wanneer zijn of haar wijk/buurt aan de beurt is.

Download hier de Transitievisie Warmte (PDF, 7,07 mb).