Programma Wonen 2022-2030

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe het Programma Wonen vastgesteld. Het Programma Wonen is de uitvoering van het doel wonen voor iedereen uit de gemeentelijke omgevingsvisie (concept 2021).

Speerpunten voor betaalbaar en passend wonen

 • Speerpunt 1: Betaalbaar voor iedereen
 • Speerpunt 2: Beschikbaar voor iedereen
 • Speerpunt 3: Vindbaar voor iedereen
 • Speerpunt 4: Lagere inkomens
 • Speerpunt 5: Starters
 • Speerpunt 6: Senioren

We hebben vele inwoners gesproken, vragen ontvangen en e-mails met meningen en ervaringen over het wonen en de woningmarkt. We hebben gesprekstafels georganiseerd met inwoners en lokale en regionale spelers uit het werkveld van bouwen en wonen.

Momenteel is er geen sprake van een evenwichtige woningmarkt. Niet elke inwoner van Neder-Betuwe kan zelfstandig de hierboven genoemde speerpunten bereiken. Daar waar de markt dit niet oplost, zetten wij ons als gemeente extra in om deze inwoners te ondersteunen. Elke doelgroep met hun eigen aanpak. Dit doen we volgens de zes speerpunten die we in het Programma Wonen toelichten. Ook geven we aan wat we willen bereiken de komende jaren en hoe we dat gaan doen.

Wethouder Nees van Wolfswinkel: “De komende jaren zet de gemeente zich opnieuw in om voldoende en passende woonruimte te realiseren voor alle doelgroepen.”

Meer aandacht voor starters en senioren

Het programma wonen kijkt vooruit en bevat speerpunten tot 2030. Voor deze tijdsperiode hebben we ook afspraken gemaakt met de regio Rivierenland en Provincie Gelderland over het bouwprogramma. Met dit Programma Wonen verwachten we die afspraken te kunnen realiseren.

Kort samengevat zijn goede aanvullingen op onze woningvoorraad:

 • Sociale huurwoningen
 • Sociale koopwoningen
 • Betaalbare koop tot 300.00 euro
 • Woningtypen voor eenpersoonshuishoudens
 • Levensloopgeschikte woningen voor senioren
 • Kleinschalige woonoplossingen voor zorgdoelgroepen

Klik hier om het Programma Wonen te downloaden (PDF, 2,58 mb).