Omgevingsvisie

Het motto van het opstellen van de Omgevingsvisie Neder-Betuwe is ‘samen’. U als gebruiker van de fysieke leefomgeving weet wat er speelt en waar u of anderen behoefte aan hebben.
Daarom willen we u betrekken bij het maken van de Omgevingsvisie. Ook andere partners denken mee. Naast onderwerpen die u belangrijk vindt, zijn er ook onderwerpen die de gemeente belangrijk vindt.
Het maken van een omgevingsvisie met u en andere partners is voor de gemeente een nieuwe ervaring. Er is geen handleiding die we kunnen volgen. Daarom gaat een stedenbouwkundig bureau ons helpen om samen met u een visie op te stellen.

Op dit gedeelte van onze website leest u meer over het opstellen van de omgevingsvisie.

Burgemeester Jan Kottelenberg:
“Ik zie de Omgevingsvisie en de Omgevingswet als duidelijke signalen dat we ons bewuster moeten zijn dat we in een verandering van tijdperken zitten. We zoeken al langer de samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven. De Omgevingsvisie Neder-Betuwe speelt hier op in. Ik juich ruimte voor initiatieven van u toe.”

Nieuwsberichten

Contact

Sabine Gabriel is de projectleider van het opstellen van de Omgevingsvisie. Heeft u een vraag over de Omgevingsvisie? Of een vraag over het proces? Dan kunt u mailen naar omgevingsvisie@nederbetuwe.nl.

Heeft u vragen over een ander onderwerp, dan kunt u deze mailen naar info@nederbetuwe.nl.