Masterplan Centrum Kesteren

Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad het Masterplan centrum Kesteren vastgesteld.

Met de vaststelling van dit masterplan geeft de gemeenteraad richting aan de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het centrumgebied van Kesteren. Het vormt een impuls voor het centrum van Kesteren.

Het masterplan is tot stand gekomen door samenwerking tussen vertegenwoordigers van de ondernemers, bewoners, Kamer van Koophandel, ontwikkelaars, adviseurs en de gemeente Neder-Betuwe.

Lees hier het Masterplan Centrum Kesteren (PDF, 4,16 mb).