Geurverordening Neder-Betuwe 2011

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden.

De Wgv vervangt de Wet stankemissie veehouderijen en de drie ’stankrichtlijnen’ die van toepassing waren voor de rest van Nederland (Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, de Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 en het Cumulatierapport). De gemeente Neder-Betuwe heeft een geurverordening opgesteld in 2009 die is geactualiseerd in 2011. Hierin zijn een aantal andere geurnormen opgenomen die gelden voor enkele gebieden binnen de gemeente.

Omdat het onderwerp geurverordening wellicht vragen oproept is er een uitgebreide folder opgesteld. De folder kunt u hier downloaden. (PDF, 712 kb)

Wilt u nog meer informatie dan kunt u de Gebiedsvisie Neder-Betuwe onderbouwing verordeningen op grond van de wet geurhinder en veehouderij (PDF, 1,13 mb) downloaden.