Beleidsvisie Externe Veiligheid

De gemeente heeft een beleidsmatige vrijheid om aan te geven hoe zij wil omgaan met externe veiligheidsrisico’s in bijvoorbeeld vergunningverlening voor opslag, vervoer en locaties van gevaarlijke stoffen en in ruimtelijke besluiten.

Hiervoor heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe de beleidsvisie externe veiligheid (PDF, 1,48 mb) vastgesteld op 4 juni 2015.