Aanpassing geluidzone Bedrijventerrein Bonegraaf

Een gedeelte van het bedrijventerrein Bonegraaf is een gezoneerd industrieterrein.

Een gedeelte van het bedrijventerrein Bonegraaf is een gezoneerd industrieterrein. Hier mogen bedrijven worden gehuisvest die worden gekarakteriseerd als grote lawaaimakers (thans alleen Romein Beton). Ten behoeve van deze bedrijven is in het verleden een geluidzone om het bedrijventerrein vastgelegd. Nadien is het gezoneerde industrieterrein echter verkleind, maar de geluidzone is hierop niet aangepast. Dat willen wij alsnog doen. Zodat een ongewenste groei van de geluidbelasting in de omgeving wordt voorkomen. Hiervoor hebben wij een akoestisch onderzoek laten uitvoeren.

Op basis van dit onderzoek hebben wij besloten om een herziening van het bestemmingsplan voor te bereiden waarbij:

  • het gezoneerde industrieterrein nog enigszins verder wordt verkleind maar waarbij de bestaande bedrijven nog enige ontwikkelruimte behouden
  • de bijhorende geluidzone wordt aangepast

Naast de wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk om voor een aantal woningen op en nabij het bedrijventerrein een (nieuwe) hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen. Hiermee wordt het woon- en leefklimaat voor de toekomst beschermd en wordt de bestendige bedrijfsvoering op het bedrijfsterrein gerespecteerd.

De besluiten zullen later dit jaar volgende de wettelijke procedure ter inzage worden gelegd.

Bijlagen