Programma Riolering en Water 2024-2028

Niet iedereen beseft hoe belangrijk riolering voor ons is. Een goede riolering en schone drinkwatervoorziening heeft in het verleden de kans het krijgen van ernstige ziektes verminderd, waarmee onze algemene levensverwachting aanzienlijk is gestegen. Pas als het mis gaat en er bijvoorbeeld verstoppingen, stank‐ of wateroverlast optreden, krijgen wij weer oog voor de riolering. Om dit voor nu en in de toekomst in goede staat te houden verricht de gemeente dagelijks heel veel werk.

De laatste jaren komt er steeds meer nieuws over de klimaatverandering (meer en hevigere buien en perioden van droogte) en de gevolgen die dat heeft voor ons. Naast de huidige, vaak ondergrondse en kostbare oplossingen, realiseren wij steeds vaker bovengrondse oplossingen om het regenwater meer ruimte te geven en kans te geven het grondwater aan te vullen. Ons doel is een goed vuilwater systeem en veiligheid voor iedere inwoner tijdens zowel droge als natte extremen. Daarbij zoeken wij de samenwerking met onze inwoners steeds vaker op.

Omdat de onder- en bovengrondse inrichting nauw met elkaar verweven zijn, is het belangrijk om goede afwegingen te maken op het gebied van het goed kunnen beheren en goed ontwerpen van de openbare ruimte. Daarbinnen staat de bescherming van bodem en waterkwaliteit en het totale watersysteem centraal. In de Omgevingswet staat dat wij ons sterk maken voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Met deze nieuwe wet kunnen we deze visie op de leefomgeving met het inzetten van juridische instrumenten en programma’s toewerken naar het streefbeeld.

Wat is het Programma Riolering en Water (PRW)en wat regelt het?

Het Programma Riolering en Water (PRW) is een beleidsplan/uitvoeringsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken/zorgplichten weergeeft. Met de term programma sluiten wij aan op de Omgevingswet, waarbij uiteindelijk drie planvormen ontstaan, de omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s en het omgevingsplan. In het programma vertellen wij wat wij willen bereiken, hoe we daar beleidsmatig uitwerking aan geven en wat we gaan doen en hoe wij dit bekostigen. Het PRW is een dynamisch document. Evaluatie van de voortgang en eventuele tussentijdse bijstelling van het programma vindt jaarlijks plaats.

Klik hier voor het volledige Programma Riolering en Water op overheid.nl.