Ontwerpbesluit gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater Neder-Betuwe 2020

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe hebben een ontwerpbesluit genomen om gebieden aan te wijzen waarbinnen geboden en verboden gelden voor het lozen van afvloeiend hemelwater van particuliere percelen op het openbaar terrein en/of het gemeentelijke riool.

Dit ontwerpbesluit ligt voor een ieder ter inzage onder de titel:

  • Ontwerpbesluit ‘Gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater Neder-Betuwe 2020’.

De gebiedsaanwijzing bepaalt in welke gebieden de verordening op de afvoer van hemelwater gemeente Neder-Betuwe, welke is vastgesteld op 26 september 2019, van kracht is.

In de verordening stelt de gemeente regels voor het brengen van afvloeiend hemelwater van percelen op het openbaar terrein en/of het gemeentelijke riool. Doel is het optimaal functioneren van het riool, inspelen op klimaatveranderingen en voorkómen van vervuiling van het oppervlaktewater.

De gebieden waar de verordening van toepassing is en welke regels van toepassing zijn, zijn in gebiedskaarten aangegeven.

Inzageperiode: 19 november 2020 t/m 31 december 2020

Inzage ontwerpbesluit en gebiedskaarten:

  • Rechts op deze pagina.
  • www.overheid.nl
  • op afspraak in het gemeentehuis; een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 14 0488

Schriftelijk of mondelinge zienswijzen: Tijdens inzagetermijn, door een ieder, bij college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, t.a.v. de heer E. van Rijswijk, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 0488.

Meer informatie: Fysieke Pijler, E. van Rijswijk of P. van den Blink.