Nota Parkeernormen

Voor een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van een gebied of locatie is het van belang dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Ruimtelijke ontwikkelingen mogen niet leiden tot parkeeroverlast in de nabije omgeving. De gemeente hanteert daarom parkeernormen die van toepassing zijn op alle nieuwe (ruimtelijke) plannen en projecten (inclusief functiewijziging). Deze staan in de Nota Parkeernormen 2017 (PDF, 1,45 mb) met de bijbehorende berekeningssystematiek.