LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) 2022-2032

Het landelijke karakter is een van de sterke punten van de gemeente Neder-Betuwe.

Omdat we dit zo willen houden, is het belangrijk dat er bij alle (ruimtelijke) ontwikkelingen in het buitengebied goed wordt nagedacht over de gevolgen voor het landschap. Ook kunnen specifieke ontwikkelingen worden nagestreefd die het landschap begrijpelijker of aantrekkelijker maken.

Het LOP bestaat uit drie hoofdstukken:

Deel 1: Basis

  • Een korte biografie van het landschap van Neder-Betuwe
  • Met actuele ontwikkelingen en opgaven

Deel 2: Visie

  • Nuchter, maar niet te krap door het landschap

Deel 3: Uitvoering

  • Uitvoering: Programma Landschap

U kunt het LOP hier downloaden (pdf, 6 mb).