LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP)

Het landelijke karakter is een van de sterke punten van de gemeente Neder-Betuwe.

Omdat we dit zo willen houden, is het belangrijk dat er bij alle (ruimtelijke) ontwikkelingen in het buitengebied goed wordt nagedacht over de gevolgen voor het landschap. Ook kunnen specifieke ontwikkelingen worden nagestreefd die het landschap begrijpelijker of aantrekkelijker maken. Het LOP met uitvoeringsprogramma vormt hiervoor het gezamenlijk vertrekpunt.

In de Analyse (deel 1, PDF, 2,03 mb) is onderzocht wat de identiteit is en welke waarden er zijn binnen de gemeente.

De landschapsontwikkelingsvisie van Neder-Betuwe (deel 2, PDF, 4,03 mb) gaat uit van het benutten van de aanwezige landschapskwaliteiten en het versterken van de zo karakteristieke opbouw van het landschap.

Het uitvoeringsprogramma (deel 3, PDF, 2,28 mb) selecteert een keur aan projecten en geeft inzicht in het bijbehorende instrumentarium en financieringsmogelijkheden, waarmee de visie stap voor stap gerealiseerd kan worden.