Inrichting van uw erf en het landschap

Woont u in het buitengebied? Of bent u ondernemer in het buitengebied? Dan is de landschapsbrochure 'Een mooier landschap maken we samen!' mogelijk iets voor u.

In ons buitengebied liggen verschillende erven die een belangrijk onderdeel uitmaken van het landschap. Deze erven vallen op in het beeld van het landschap. Ook uw erf draagt bij aan het landschap. De brochure (PDF, 5,33 mb) brengt u mogelijk op ideeën om uw erf en het landschap nog beter op elkaar aan te passen. In deze brochure staat informatie over:

  • de verschillende typen landschap
  • de verschillende typen erven
  • voorbeelden van streekeigen beplanting
  • tips voor de inrichting van het erf met onder andere aandacht voor groen, hekwerken, schriklinten, verlichting en nestgelegenheid voor dieren

Aanplant van streekeigen bomen of planten?

Het landschap is heel divers. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. Dit noemen we ook wel landschapstypen. Het landschap in de gemeente Neder-Betuwe bestaat uit vier landschapstypen, het Kommenlandschap (PDF, 460 kb), de Marspolder (PDF, 392 kb), het Oeverwallenlandschap (PDF, 486 kb) en het Uiterwaardenlandschap (PDF, 417 kb).

Wilt u ook weten in welk landschapstype u woont? Klik op uw locatie op de kaart of voer uw adres in. Daar vindt u meer informatie over ‘uw landschapstype’ en de inrichting daarvan.