Handleiding bomenoverlast

Bomen en groen zijn belangrijk voor mensen en dieren. Ze leveren zuurstof en zuiveren de lucht, geven sfeer en een mooi aanzien van de omgeving, omzomen wegen, vormen een belangrijk ecosysteem en een rust- en broedplaats voor vogels. En – niet onbelangrijk – het laanboomcentrum zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Maar die bomen en struiken kunnen ook overlast geven. Als inwoners daarvan een melding doen, dan is het handig om te weten hoe de gemeente hiermee in het algemeen omgaat.

Bomen in en van Neder-Betuwe

Bomen zijn belangrijk in onze straten en wijken. In Neder-Betuwe staan zo’n 15.000 bomen die in beheer zijn bij de gemeente naast al het andere groen in bermen en plantsoenen.

Laanboomcentrum

Verder is de gemeente Neder-Betuwe natuurlijk het  Laanboomcentrum van Europa. Landen uit heel Europa en ver daarbuiten importeren laan- en sierbomen vanuit onze gemeente. Circa 160 boomkwekerijen in de regio vormen samen het Tree Centre Opheusden.

Overlast van bomen

Hoe belangrijk en prettig groen en bomen ook zijn, ze kunnen soms ook overlast bezorgen. Regelmatig krijgen wij meldingen van inwoners of van bedrijven dat er bijvoorbeeld veel blad ligt of dat struiken en bomen het uitzicht belemmeren of het daglicht wegnemen.

Afweging

Om overlast te voorkomen is soms extra onderhoud nodig. In overleg met inwoners overweegt de gemeente dan of het werk en de kosten opwegen tegen de uitkomst: is de boom dan nog mooi en nog levensvatbaar? Zo niet, dan zijn er misschien de opties van kappen en/of vervangen.

Handleiding bij overlast door bomen of groen

Als inwoners en bedrijven een melding doen, dan is het voor hen prettig om tevoren te weten wat in het algemeen het beleid van de gemeente is op het gebied van onderhoud groen en bomen. Dit beleid staat in Bijlage F uit het Uitvoeringsplan Bomen (PDF, 99,5 kb) die in 2019 door het college is vastgesteld.