Handboek Openbare Ruimte

Het Handboek Openbare Ruimte Neder-Betuwe is een praktisch instrument. Het vormt een programma met eisen en aanbevelingen voor de inrichting van de openbare ruimte in Neder-Betuwe uit het oogpunt van beheer en onderhoud.

In het document zijn de basiseisen opgenomen waaraan de inrichting van de openbare ruimte minimaal moet voldoen. Dit is van toepassing op zowel nieuwe aanleg als herstructurering van de bestaande omgeving. Deze verplichting geldt ook voor planontwikkeling door externe initiatiefnemers waar het gaat om de openbare ruimte die in beheer komt van de gemeente.