Gladheidbestrijding en strooiroutes

De gemeente is klaar voor de winter! Een wegbeheerder moet zorgen voor een veilige weg. Dat staat in de Wegenwet. Deze zorgplicht gaat echter niet zover dat we de veiligheid van de weg te allen tijde kunnen garanderen.

De Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en onze gemeente hanteren al enige jaren het preventieve strooisysteem voor de hoofd- en secondaire routes. Aan de hand van meetapparatuur die op de diverse plaatsen langs provinciale wegen staat, besluiten we (preventief) te gaan strooien ’voor het geval’ het echt glad wordt.

Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om de gladheid te bestrijden. Dat doen wij met vijf strooiwagens, allen voorzien van een strooier en een sneeuwploeg.

Route en prioriteitsstelling

Voor het bestrijden van gladheid en het ruimen van sneeuw maken we gebruik van vaste routes. We onderscheiden daarbij twee routes. De gemeente strooit  zodanig dat wegen voldoen aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mogen worden. Zij mogen geen gevaar opleveren voor personen en/of zaken.

De twee routes zijn:

  • Primaire route: Dit zijn alle hoofdwegen, busroutes en doorgaande routes (rood op de tekening gladheidbestrijding, totaal ongeveer 120 km) aangevuld met fietspaden (blauw op de tekening, ongeveer 25 km). Deze route wordt het eerst gestrooid en, indien nodig, ook sneeuwvrij gemaakt..
  • Secundaire route: Deze route omvat alle wegen die van belang zijn voor het ontsluiten van een woonwijk of woongebied en concentraties van bejaardenwoningen (groen op de tekening gladheidbestrijding, totaal ongeveer 53 km). Deze route wordt alleen gestrooid bij extreme gladheid, zoals ijzel en hevige sneeuwval. Verder wordt deze route alleen overdag gestrooid en wordt deze pas gestart als de primaire route klaar is. Indien nodig wordt de secundaire route ook sneeuwvrij gemaakt.
     
  • Gladheidbestrijding is opgenomen in het IBOR-plan
  • Lees hier het Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding Avri (PDF, 585 kb)
  • Bekijk hier de strooiroutes 2023-2024 (PDF, 8 mb).

Tips

Wij vragen u om bij uw eigen woning, winkel of school de stoep sneeuwvrij te houden. Dat is veiliger voor iedereen. Met uw medewerking kunnen we de gemeente sneeuwvrij krijgen.

Tot slot vragen wij u om bij vorst of sneeuwval altijd rekening te houden met een glad wegdek. Vergeet niet uw snelheid aan te passen aan de weer- en verkeerssituatie op dat moment!

Meer informatie

Voor acute klachten/meldingen over gladheid en strooien kunt u contact opnemen met de Avri via de website van Avri,  via telefoonnummer (0345) 58 53 53 of download de gratis Avri-app.

Heeft u algemene, niet dringende vragen over het gladheidsbestrijdingsplan of de strooiroutes, dan kunt u contact opnemen met afdeling Fysieke Pijler via info@nederbetuwe.nl of 14 0488.