Waardering (Speld en Jeugdlintje)

Met de Neder-Betuwe Speld en het Jeugdlintje Neder-Betuwe onderstreept de gemeente met ingang van het jaar 2020 de waardering voor een bijzondere prestatie, initiatief of werkzaamheden voor de gemeenschap. Personen kunnen hiervoor worden voorgedragen.

De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft in zijn vergadering van 12 december 2019 unaniem daartoe besloten en hiervoor de verordening Gemeentelijke onderscheidingen 2020 vastgesteld. De bestaande Vrijwilligersprijs is in deze nieuwe regeling opgegaan.

Accordion item is ingeklapt

Twee nieuwe symbolen liggen klaar voor de personen die de waardering verdienen. Een verzilverd boomblad als draagspeld en een medaille met lint. Inwoners van alle leeftijden komen voor één van de twee in aanmerking als zij iets bijzonders doen, ergens in uitblinken, bepaalde taken verrichten, et cetera. Het kan gaan om iets dat heel veel jaren in beslag nam maar soms kan het ook zijn dat het om ‘het moment’ gaat.

De Neder-Betuwe Speld is voor personen van 24 jaar of ouder. Voor het Jeugdlintje komen jongeren tot en met 23 jaar in aanmerking. Het kan trouwens ook gaan om mensen van buiten de gemeente die betrokken zijn bij een vereniging of organisatie binnen de gemeente of die iets bijzonders doen voor de gemeenschap van Neder-Betuwe.

Accordion item is ingeklapt

Kent u iemand waarvan u denkt: die verdient het Jeugdlintje of de Neder-Betuwe Speld? Draag die persoon voor. Dat kan via het webformulier of via het pdf-formulier. Dit pdf-formulier is ook verkrijgbaar bij de receptiebalie van het gemeentehuis of u kunt vragen om het aan u toe te sturen. Wie eerst even wil overleggen kan contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente via t. 14 0488 of e. bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Neem contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente via t. 14 0488 of e. bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl.