Energietoeslag 2023

Voor mensen met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om iedere maand de energierekening te betalen. Om hierbij te helpen, is er de energietoeslag. In 2022 is er al Energietoeslag uitbetaald. Op 3 oktober 2023 is er een nieuwe wet aangenomen en daarom kunnen wij opnieuw in 2023 Energietoeslag uitbetalen.

Kreeg u de energietoeslag 2022?

Dan hoeft u niets te doen. U krijgt van ons voor 15 december 2023 een brief.

Kreeg u geen brief? Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 de energietoeslag 2023 aanvragen via het Kernpunt.

Veel gestelde vragen

Accordion item is ingeklapt

U krijgt € 1.300,00 per huishouden.

Accordion item is ingeklapt

Als u vorig jaar energietoeslag heeft gekregen en u heeft nog steeds een laag inkomen, of;

Als u op 1 oktober 2023 een uitkering ontving van de gemeente Neder-Betuwe (via de gemeente Buren). Het gaat om inwoners die op 1 oktober 2023:

 • algemene bijstand ontvingen;
 • een uitkering ontvingen op grond van de IOAW en IOAZ;
 • een uitkering ontvingen op grond van het Bbz;
 • periodieke bijzondere bijstand ontvingen;
 • incidentele bijzondere bijstand ontvingen;
 • een tegemoetkoming chronisch zieken ontvingen tot een bedrag van € 385;
 • algemene bijstand ontvingen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de Participatiewet.

Viel u op 1 oktober 2023 binnen deze doelgroep? Dan krijgt u voor 15 december 2023 een brief over de toekenning van de energietoeslag 2023. Wij betalen de energietoeslag van € 1.300,00 voor 1 januari 2024 aan u uit.

Accordion item is ingeklapt

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Neder-Betuwe als u op de aanvraagdatum:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Neder-Betuwe woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft. Dit is een netto inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende netto bedrag per maand.

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (120% van de voor u geldende bijstandsnorm)

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€   1.459,94€   1.629,19
Samenwonend/getrouwd€   2.085,62€   2.212,32

Accordion item is ingeklapt

Wij bepalen het inkomen over de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum.

Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand van de peildatum bepalend.

De middelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 van de Participatiewet worden niet tot het inkomen gerekend.

Onder inkomen verstaan wij in ieder geval:

 • inkomen uit arbeid;
 • inkomen uit onderneming;
 • inkomen uit een uitkering en/of wachtgeld;
 • inkomen uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap;
 • inkomen uit partneralimentatie en/of kinderalimentatie.

Accordion item is ingeklapt

U heeft geen recht op de energietoeslag wanneer u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) en geen eigen energiekosten betaalt;
 • een medebewoner in het huishouden bent en zelf geen energiekosten betaalt;
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Accordion item is ingeklapt

U kunt de energietoeslag aanvragen vanaf 1 januari 2024. Vanaf die datum kunt u het Kernpunt bellen voor een aanvraagformulier. Een medewerker neemt de voorwaarden met u door.

Accordion item is ingeklapt

U kunt energietoeslag aanvragen van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024.

Accordion item is ingeklapt

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Accordion item is ingeklapt

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Accordion item is ingeklapt

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft.