Beroepschrift gemeentelijke belastingen indienen

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift tegen een belastingaanslag of een waardebeschikking?