Verkeer, regulering verkeersstromen

De gemeente heeft zorg voor de verkeersveiligheid. Zij wil het gemeentelijk wegennet duurzaam veilig inrichten.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft zorg voor de verkeersveiligheid. Zij wil het gemeentelijk wegennet duurzaam veilig inrichten. Dit moet zo veel mogelijk ongevallen voorkomen. Om een duurzaam veilige inrichting van het wegennet te realiseren, neemt de gemeente verkeersveiligheidsmaatregelen. Dit kan een reconstructie van een weg zijn, maar ook snelheidsremmende maatregelen of het plaatsen van een verkeersbord. Bij de gemeente kunt u een klacht indienen over de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen. U kunt ook een verzoek indienen om verkeersmaatregelen te treffen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente wil (als wegbeheerder) ook zorgen voor een goede leefbaarheid en de bereikbaarheid van de gemeente. Dit doet zij onder meer door eventuele knelpunten in de verkeersstructuur op te lossen, de doorstroming te verbeteren en parkeerexcessen te voorkomen. Daarnaast voert de gemeente ook de wegenverkeerswetgeving uit. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de plaatsing van verkeersborden en het verlenen van een groot aantal ontheffingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990). Klachten over de leefbaarheid (als gevolg van het verkeer) en de bereikbaarheid van de gemeente kunt u bij de gemeente indienen. Dit kan bijvoorbeeld overlast van het verkeer zijn (lawaai, stank, drukte), klachten over de doorstroming (filevorming) of parkeerproblemen. Ook met een verzoek voor het plaatsen van een verkeersbord of voor de aanvraag van een ontheffing kunt u bij de gemeente terecht.

Accordion item is ingeklapt

Voor de actuele kosten verwijzen we u naar de tarieventabel leges.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysieke Pijler via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.