Wapen bezitten of verkopen

De gemeente levert geen vergunningen (meer) af ten behoeve van het wapenbezit of wapenverkoop. Voor deze dienstverlening kunt u zich richten tot de politie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de politie, team Neder-Betuwe Tiel, via 0900-8844.

Ook kunt u terecht op de website van de politie voor meer informatie over dit onderwerp.