Veiligheid en gezondheid

Accordion item is ingeklapt

Als zich een incident zoals een ramp of een zwaar ongeval voordoet, kunt u op verschillende manieren meer informatie krijgen.

NL-Alert

NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid door heel Nederland mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Kijk op www.nl-alert.nl of uw mobiel al geschikt is voor het ontvangen van NL-Alerts. Als dit nog niet zo is, stel uw telefoon met de instelhulp dan in op NL-Alert.

Radio Omroep Gelderland

Als de sirene gaat -maar ook bij een noodsituatie als de sirene niet is gegaan- krijgt Radio Omroep Gelderland de rol van officiële noodzender. De frequentie van Omroep Gelderland via de ether is FM 88,9 MHz.

Website

Op www.crisisglz.nl leest u informatie over de calamiteit en vindt u, indien van toepassing, instructies wat u moet doen. Deze website wordt alleen ingezet bij een groot incident, ramp of ongeval.

Twitter

Is er sprake van een calamiteit of crisis in de regio, dan worden pers en publiek via www.crisisglz.nl en de officiële twitteraccount van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: @CrisisGLZ geïnformeerd en voorgelicht.

Telefoon

Bij een grootschalige calamiteit wordt ook een publieksinformatienummer bekend gemaakt via de website en Radio Omroep Gelderland.

Meer weten over de bestrijding van rampen en crises en wat u zelf moet doen bij een ramp of crisis? Kijk dan op de website van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Accordion item is ingeklapt

De overheid is verplicht om informatie over mogelijke risico's te geven. Er is daarom beschreven wat deze risico's precies zijn, welke gevaren u zou kunnen lopen en welke bescherming mogelijk is bij een calamiteit.

Risicokaart

Via de website www.risicokaart.nl kunt u eenvoudig de risico's bij u in de buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren.

Regionaal risicoprofiel

Op 30 juni 2016 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid het Regionaal Risicoprofiel vastgesteld, na consultatie van de gemeenteraden van de 16 gemeenten. Meer informatie over het regionaal risicoprofiel kunt u hier lezen.

Accordion item is ingeklapt

Lees meer over de alarmering bij rampen en zware ongevallen.

Sirene

Als de sirene meerdere malen achter elkaar te horen is, is er sprake van alarm. Er is dan beslist iets aan de hand. Het kan echter ook zijn dat u niet door de sirene maar op andere wijze wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een rondrijdende geluidswagen. Volg dan de instructies op van de aanwezige autoriteiten.

Een uitzondering vormt elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Op dat moment worden de sirenes in heel Nederland getest. Als u dan de sirene hoort, weet u dat er niets aan de hand is.

Wat doe ik als de sirene gaat?

Bij een ramp gaat de sirene. Ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en luister naar de Radio Omroep Gelderland voor verder informatie en instructies.

Evacuatie bij rampen en zware ongevallen

Via Omroep Gelderland, via een rondrijdende geluidswagen of aanwezige autoriteit hoort u of u de omgeving moet verlaten. In dat geval moet u het volgende doen:

 • Sluit gas, licht en water af
 • Neem alleen de hoognodige zaken mee
 • Sluit uw woning af
 • Controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt

U krijgt ook te horen welk vervoermiddel u kunt gebruiken. Dat kan uw eigen vervoermiddel zijn, maar het is ook mogelijk dat de situatie dat niet toelaat. In dat geval wordt er voor vervangend vervoer gezorgd.

Mag u met eigen vervoer, dan gelden de volgende regels.

 • Neem zo veel mogelijk anderen mee
 • Luister naar de verkeersinformatie via de radio
 • Volg de route die de politie aangeeft
 • Ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied of indien dat niet mogelijk is, naar het opvangcentrum dat via Radio Omroep Gelderland bekendgemaakt wordt

Moet u met openbaar vervoer, dan hoort u op welke manier u wordt vervoerd en waar de opstapplaatsen zijn. Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren wordt speciaal vervoer geregeld door de leiding van die instellingen.

Hier vindt u meer informatie over wat u moet doen bij rampen en hoe u zich er op kunt voorbereiden.

Accordion item is ingeklapt

Bij een ramp of crisis op lokaal niveau heeft de burgemeester het opperbevel en is daarmee verantwoordelijk voor de bestrijding van de ramp of crisis. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor noodbevelen of noodverordeningen om bij een ramp of crisis de openbare orde te handhaven.

Na afloop legt hij verantwoording af aan de gemeenteraad. Bij een bovenlokale ramp of crisis gaan de wettelijke bevoegdheden voor het bestrijden ervan over naar de voorzitter van de veiligheidsregio. In onze veiligheidregio, Gelderland-Zuid, is dat de burgemeester van Nijmegen.

Crisisorganisatie

Het regionaal crisisplan beschrijft de inrichting van de regionale multidisciplinaire organisatie tijdens rampen of crises. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de crisisorganisatie in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn hierin vastgelegd.

Rampenplannen

Ter voorbereiding zijn er in de veiligheidsregio Gelderland Zuid rampen- en  incidentbestrijdingsplannen gemaakt. Het gaat daarbij onder meer om:

 • Calamiteiten bij (LPG)tankstations en industriële inrichtingen
 • Overstromingen
 • Calamiteiten op de infrastructuur, zoals de Betuweroute, de A15 en de Waal
 • Langdurige uitval van nutsvoorzieningen zoals gas, water en licht en de telefoon

Meer weten over de bestrijding van rampen en crises en wat u zelf moet doen bij een ramp of crisis? Kijk dan op de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Accordion item is ingeklapt

Ervaart u overlast van jongeren in uw omgeving? Bijvoorbeeld omdat ze rommel achterlaten, lawaai maken of speeltuintjes bezetten waar jongere kinderen willen spelen? Probeer dan eerst zelf, op een rustige manier, met de jongeren in gesprek te gaan.

Heeft dit geen effect? Directe overlast kunt u melden bij de politie via 0900-8844. Daarnaast kunt u bij de gemeente melding maken via Avri. Selecteer hierbij als hoofdcategorie ‘veiligheid’ en als subcategorie ‘jeugdoverlast’. Het jongerenwerk van Mozaiek Welzijnsdiensten neemt dan contact met u op. Het jongerenwerk bespreekt met u de melding en, in samenwerking met u en de jongeren, wordt naar een oplossing gezocht. Daarnaast kan het ook zo zijn dat handhaving met u contact opneemt.

Let op: Bent u getuige van strafbare feiten, bijvoorbeeld vandalisme, brandstichting, bedreiging of drugsdealen, neem dan direct contact op met de politie op telefoonnummer 112. Anoniem kunt u, bij niet heterdaad, melden bij Meld Misdaad Anoniem.

Accordion item is ingeklapt

Een hennepkwekerij: je zult er maar naast wonen...

Wist u dat jaarlijks in zo'n 700 woningen brand uitbreekt als direct gevolg van hennepteelt? Dat zijn er twee per dag!

Lees in deze flyer van de politie hoe de politie Neder-Betuwe de illegale hennepteelt keihard aanpakt.

Accordion item is ingeklapt

Elke maand verkopen miljoenen mensen hun soms kostbare spullen via internet aan andere particulieren. Meestal gebeurt dit naar volle tevredenheid van alle partijen. Helaas loopt het niet altijd goed af. U betaalt keurig, maar ontvangt vervolgens niets. Of u wordt overgehaald om alvast uw product op te sturen, maar ontvangt nooit een betaling. In beide gevallen bent u waarschijnlijk opgelicht. Politie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en internetserviceproviders werken samen aan het terugdringen van internetoplichting. Zij vinden het belangrijk dat het vertrouwen in de handel via internet wordt beschermd, zodat mensen op een plezierige manier en in goed vertrouwen zaken met elkaar kunnen blijven doen.

Hoe kan ik veilig handelen op internet?

Weet met wie u zaken doet

Verzamel zo veel mogelijk informatie. Kijk bijvoorbeeld hoe lang een verkoper actief is bij een online handelssite en welke beoordelingen daarbij staan. Vraag ook zoveel mogelijk informatie op zoals contact­gegevens (naam, adres, telefoonnummer, website, bankrekeningnummer) of leg persoonlijk (telefonisch) contact. Doe onderzoek naar de verkoper/webwinkel via Google, bijvoorbeeld door na te gaan of het rekeningnummer, telefoonnummer of e-mailadres als negatief bekend staat.

Doe onderzoek naar de aanbieding, zodat je weet wat je koopt

Doe aan prijsvergelijking: is de gevraagde prijs reëel? Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Bekijk eventuele andere advertenties van de verkoper. Biedt de verkoper veel gewilde producten aan (bijvoorbeeld Mp3-spelers, laptops, mobiele telefoons, digitale camera's, spelcomputers) tegen zeer lage prijzen, wees dan alert. Bekijk of er eigen gemaakte foto's en teksten worden gebruikt of alleen foto's en teksten die van internet zijn gehaald (zoals productspecificaties). Wanneer teksten en foto's zelf zijn gemaakt, is dat een goed teken.

Maak duidelijke afspraken met elkaar, bijvoorbeeld over prijs, levering en garantie

Wees voorzichtig met het vooraf overboeken van geld naar iemand die u niet kent. Handel transacties zoveel mogelijk in persoon af. Dit is de meest veilige manier van zaken doen omdat partijen gelijk kunnen oversteken. De verkoper wordt direct contant betaald en de koper kan het product na inspectie meteen meenemen. Wanneer u om wat voor reden dan ook besluit om niet in persoon de transactie af te handelen, schuilt daar een risico in. Maak voor uzelf een risicoanalyse: bepaal tot welk bedrag je bereid bent risico te lopen en neem maatregelen om het risico te minimaliseren. Stuur de (ver)koper nooit een kopie van uw legitimatiebewijs toe.

Kies voor een veilige verzending

Wanneer de transactie niet persoonlijk wordt afgehandeld, maak dan duidelijke afspraken over de verzending en de eventuele transport- en verzekeringskosten.

Kies voor een veilige betaling

IDEAL is een veilig betaalmiddel, maar ook dit zegt niets over het feit of er daadwerkelijk geleverd gaat worden. Wees voorzichtig wanneer een IDEAL-betaling wordt gestart en voortijdig wordt afgebroken vanwege een (zogenaamde) storing. Daarna wordt vaak gevraagd om de betaling alsnog te doen, maar rechtstreeks, dus buiten IDEAL om. Extra voorzichtigheid is dan op zijn plaats!

Het kan ook zijn dat u bij een IDEAL-betaling de mogelijkheid krijgt om uw bank te kiezen, en dat u daarna een e-mail krijgt met betaalinstructies. In die e-mail zit dan een link die leidt naar de ‘echte’ IDEAL-betalingsomgeving. Op de achtergrond heeft de fraudeur dan vaak een betaling aangemaakt voor bitcoins of beltegoed. Betaal niet!

Een fraudeur wil u ook nog wel eens een screenshot van de overschrijving toesturen als betaalbewijs. Een overschrijving naar uw bankrekening van iemand die niet bij dezelfde bank bankiert, is namelijk niet direct zichtbaar op uw rekening. Hier gaat vaak een dag (of weekend) overheen. Laat u niet verleiden om dit te accepteren als betaalbewijs. Vaak is een screenshot gemanipuleerd en is er in werkelijkheid niets overgemaakt. Deze vorm van fraude wordt heel veel gebruikt bij de verkoop van toegangskaarten voor concerten en evenementen.

Als u een aan- of verkoop gaat doen bij een particuliere (ver)koper, maak dan gebruik van bedrijven die u een aankoopbescherming bieden. Als u het gekochte product niet ontvangt, kunt u het aankoopbedrag terugkrijgen. Partijen die deze service bieden zijn bijvoorbeeld PayPal en Postcodegarant.

Bewaar alle informatie over de transactie en de handelspartner zorgvuldig

Bewaar bijvoorbeeld een kopie van de advertentie (inclusief foto's), de e-mailcorrespondentie over onderling gemaakte afspraken, betalings- en verzendbewijzen en de (contact)gegevens. Als de transactie misgaat of de andere partij houdt zich niet aan de afspraak, dan kunt u later altijd contact opnemen of eventuele (juridische) stappen overwegen. Tenslotte, vertrouw op uw gezonde verstand en zie af van de transactie als u twijfelt. Het beoordelen van de betrouwbaarheid van de persoon met wie u zaken doet is afhankelijk van uw eigen analyse, maar vooral ook van uw eigen onderbuikgevoel.

Bent u toch opgelicht?

 • Doe dan aangifte van internetoplichting bij de politie.
 • Meld wat u is overkomen bij de handelssite.

Is het mogelijk om mijn geld terug te krijgen?

Een schadevergoeding vragen kan alleen als uw zaak wordt voorgelegd aan de rechter. Als een rechter oordeelt dat de verdachte schuldig is aan internetoplichting, kan hij ook bepalen dat de verdachte aan u als slachtoffer de geleden schade moet terugbetalen. Dit kan alleen als u dit vooraf hebt gevraagd. Het is een formele stap in het aangifteproces die in officiële termen heet: ‘u voegen als benadeelde partij’. Hebt u dat gedaan, dan zal de officier van justitie de rechter vragen ook een uitspraak te doen over een schadevergoeding. U moet er wel rekening mee houden dat de verdachte geen geld (meer) heeft. Is uw geld verdwenen of zijn er meerdere schuldeisers, dan kan het zijn dat u geen geld ontvangt. De politie heeft geen rol in schadebemiddeling tussen u en de tegenpartij.

Bent u benadeeld via een webwinkel?

Als u vindt dat u benadeeld bent door een webwinkel, doe dan niet alleen aangifte, maar meld het ook bij www.consuwijzer.nl. Consuwijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit loket ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt uw belangen als consumenten. Bij de ACM kunt u praktisch advies krijgen over uw rechten en nagaan of het aanbod van de webwinkel aan de regels voldeed.

Accordion item is ingeklapt

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben binnen de gemeente Neder-Betuwe verschillende gevechtshandelingen plaatsgevonden waardoor niet gesprongen Conventionele Explosieven (CE) in de bodem kunnen zijn achtergebleven. Dit betekent dat bij te verrichten werkzaamheden in de bodem, mogelijk aanwezige explosieven een reëel gevaar kunnen opleveren voor betrokken medewerkers en de (directe) omgeving.

Gemeente Neder-Betuwe heeft op basis van literatuuronderzoek en historische bronnenmateriaal de risico’s op het voorkomen van explosieven uitgezocht. Uit het rapport Vooronderzoek Gemeente Neder-Betuwe (AVG Explosieven Opsporing Nederland, Rapport 1662057-VO-02, 28 maart 2017) blijkt dat de gehele gemeente verdacht is op het voorkomen van niet gesprongen explosieven. De risico’s op het voorkomen van explosieven in verdachte en niet-verdachte gebieden, is weergegeven op een CE-bodembelasting-kaart.

Omdat de gehele gemeente verdacht is, adviseert de gemeente dat iedereen die werkzaamheden in de bodem verricht, de bodembelastingkaart uit het Vooronderzoek raadpleegt. Dit om op project- en/of straatniveau, kennis te nemen van de risico’s op het voorkomen van explosieven en in het kader van de Arbowetgeving hiermee rekening te houden door maatregelen te treffen. De CE-bodembelasting-kaart Neder-Betuwe kunt u via deze link downloaden.

Voordat u start met het verrichten werkzaamheden in de bodem dient u op basis van de kaart een projectplan met de gemeente te bespreken. Het projectplan dient te voldoen aan het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). In het projectplan staan onder andere de te verrichten werkzaamheden inclusief eisen, voorwaarden en verantwoorlijkheden. De gemeente heeft als bevoegd gezag voor de openbare orde en veiligheid geen verantwoordelijkheid in de borging van Arbo-veiligheid. De primaire verantwoordelijkheid voor de Arbo-veiligheid ligt bij degene die werkzaamheden in de bodem verricht.

Indien er naast explosievenwerkzaamheden ook andere werkzaamheden in de bodem zijn gepland, zoals de uitvoering van een archeologisch onderzoek en/of bodemsanering, is de gemeente Neder-Betuwe van mening dat al deze werkzaamheden geïntegreerd in een projectplan NGE moeten worden opgenomen. Daarbij is het uitgangspunt:

 1. Dat het vrijgeven van de locatie voor explosieven tot de einddiepte van de geplande werkzaamheden, boven het vrijgeven van de locatie voor bodemverontreiniging gaat;
 2. Dat het vrijgeven van de locatie voor bodemverontreiniging, boven het vrijgeven van de locatie voor archeologie tot de einddiepte van de geplande werkzaamheden gaat.

Hierbij opgemerkt dat bij het inplannen van werkzaamheden om explosieven te benaderen dan wel te benaderen, men rekening dient te houden met beschermde gebieden dan wel bepaalde periodes (zoals bijvoorbeeld de broedseizoenen) in het kader van flora en fauna.

Accordion item is ingeklapt

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op een rijtje gezet wat u kunt doen wanneer u een dumping van drugsafval constateert. Illegale dumpingen vinden vaak in het donker plaats. Het gaat meestal om grote hoeveelheden. Vervoer gebeurt over het algemeen met bestelauto's of kleine vrachtwagens.

Dumping van dit drugsafval is goed te herkennen. Lees hier de flyer van de Veiligheidsregio over wat u moet doen als u het vermoeden van dumping heeft.