Accordion item is ingeklapt

Voor spoedgevallen: 112

Voor algemene informatie over de ambulance-voorziening verwijzen we u naar de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Accordion item is ingeklapt

Voor spoedgevallen: 112
Geen spoed, wel brandweer: 0900-0904

Iedere kazerne heeft een tankautospuit (blusvoertuig) en een personeel-/materieelwagen. Daarnaast staat er in Ochten een haakarmvoertuig klaar om met schuim te kunnen blussen. Ook is er een actieve jeugdbrandweer van 15 korpsleden met een eigen blusvoertuig.

Telefonische bereikbaarheid

  • Alarmnummer 112 (alleen voor spoedeisende hulp)
  • Geen spoed, wel brandweer: 0900-0904

Brandweergroepen in Neder-Betuwe

Omdat de organisatie geen 24-uurs diensten heeft, zijn onderstaande locaties beperkt bereikbaar. Teamleider van de brandweer is de heer M. Schuurman.

Kazerne groep Dodewaard

Dalwagen 80A, 6669 CB Dodewaard, T: 088-4575750, groepschef is H. van Ingen

Kazerne groep Kesteren

Vincent van Goghstraat 18, 4041 GG Kesteren, T: 088-4575730, groepschef is D. van Zetten

Kazerne groep Ochten

Cuneraweg 4, 4051 CE Ochten, T: 088-4575720, groepschef is G. Hommerson

Kazerne groep Opheusden

Hamsestraat 24, 4043 LH Opheusden, T: 088-4575740, groepschef is G. van Dam

Jeugdbrandweer 'The next generation Firefighters’

De jeugdbrandweer bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, met als belangrijkste doel:

  • Jongeren kennis te laten maken met de brandweer
  • Het bewustzijn en kennis te vergroten met betrekking tot brandbestrijding, het voorkomen van brand en hulpverlening
  • De doorstroming naar de opleiding 'Manschap A' van de brandweer te bevorderen door een voorsprong in kennis en ervaring

De jeugdbrandweer is hierdoor te beschouwen als een ‘kweekvijver’ waarin zowel theoretische als praktische kennis wordt opgedaan.

Wie meer wil weten over deze jeugdbrandweer, kan contact opnemen met Jeroen Timmer (hoofdjeugdleider) via 06-21439095. Nadere informatie kun je krijgen op de website van de Jeugdbrandweer Nederland.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van de brandweer en ambulancezorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De taken van de brandweer bestaan uit risicobeheersing en incidentbestrijding.

Contactgegevens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bezoekadres
Professor Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen

Postadres
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

T 088 457 50 00
E: info@vrgz.nl
W: www.vrgz.nl

Accordion item is ingeklapt

Spoed: alarmnummer 112
Geen spoed: 0900-8844

Bureau Basisteam Neder-Betuwe/ Tiel

Basisteam De Waarden maakt deel uit van de eenheid Oost-Nederland. Het hoofdbureau van de eenheid staat in Apeldoorn. Basisteam De Waarden maakt onderdeel uit van het district Gelderland-Zuid.

Het Basisteam De Waarden werkt vanuit het politiebureau in Tiel:
Prinses Beatrixlaan 23
4001 AG Tiel
t: 0900 - 88 44

Post voor de politie moet u als volgt adresseren:
Postbus 618
7300 AP Apeldoorn

Aangifte doen

Voor het doen van aangiftes moet u contact opnemen met de politie via 0900-8844. In overleg kan de aangifte thuis worden opgenomen of komt u naar het politiebureau in Tiel.

Gevonden en verloren voorwerpen

U kunt een verloren of gevonden voorwerp aanmelden of mogelijk terugvinden via www.verlorenofgevonden.nl. De gemeente Neder-Betuwe heeft zich hier ook bij aangesloten.

Wijkagenten

De wijkagenten voor de gemeente Neder-Betuwe zijn Melvin van Meerten (Ochten, IJzendoorn, Echteld), Gerrit Langerak (Opheusden en Dodewaard) en Jeroen de Groot (Kesteren). Zij zijn te volgen op Twitter: @POL_Nederbetuwe en @Wijkagt_Gerrit. U kunt uw wijkagent ook mailen. Zoekt u via de volgende manier: www.politie.nl, dan naar 'mijn buurt', dan naar 'wijkagent kiezen', vervolgens het linkje van de email aanklikken waarna de desbetreffende wijkagent uw mail ontvangt.

Naast deze drie wijkagenten bestaat het team ook nog uit Niek Steenbergen. Hij is operationeel expert; hij heeft de helicopterview voor heel Neder-Betuwe.

Jachtaktehouders, verlofhouders/ beveiligingsbedrijven

U dient eerst een telefonische afspraak te maken via het politienummer 0900-8844. De afdeling Korpscheftaken is gevestigd aan de Van Heemstraweg 3a, 6644 KE in Ewijk.

Accordion item is ingeklapt

'Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?' Die vraag staat centraal in de campagne over voorrangsvoertuigen. De campagne geeft informatie over hoe weggebruikers veilig kunnen reageren als er een voertuig nadert met zwaailicht en sirene.

De campagne is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV) in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en regionale veiligheidspartners in Oost-Nederland.

Accordion item is ingeklapt

Als elke seconde telt ... kunnen we dan op jou rekenen?
Meld je aan als burgerhulpverlener!

Plotseling kan uw hulp nodig zijn!

In Nederland krijgt jaarlijkse 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel een hartstilstand genoemd. Dit betekent ongeveer 15.000 à 16.000 reanimaties per jaar in Nederland, dat zijn 300 slachtoffers per week. Bijna 80% van deze circulatiestilstanden vindt plaats in de thuissituatie van het slachtoffer.

Stichting Hartslag voor Nederland

De stichting Hartslag voor Nederland is een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestiltand. Onder het motto ’van elkaar, met elkaar en voor elkaar’ streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Het alarmeringssysteem dat hiervoor wordt gebruikt heeft de naam HartslagNu en is van de sector Ambulancezorg zelf. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website www.hartslagnu.nl.

U kunt zich ook registreren als als burgerhulpverlener en als beheerder van de AED-apparaten: https://hartslagnusystem.nl/registreer/