Subsidie voor maatschappelijke activiteit

Organiseert u als vereniging of stichting een maatschappelijke activiteit voor onze inwoners met hulp van vrijwilligers? Dan kunt u in aanmerking komen voor activiteitensubsidie. Hiermee kunt u een bijdrage krijgen voor kosten waarvoor u geen budget heeft. Op deze pagina vindt u informatie over de activiteitensubsidieregeling en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Accordion item is ingeklapt

In het stroomschema dat gebaseerd is op de voorwaarden kunt u snel zien of u in aanmerking komt voor activiteitensubsidie. Doorloop het stroomschema en beantwoordt de vragen met ja of nee. Het stroomschema en de nadere regels vormen samen de regeling. Deze subsidieregeling is opgesteld volgens de Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe (2019). In deze verordening staan de basisregels en voorschriften.

Accordion item is ingeklapt

Subsidieaanvragen van organisaties en verenigingen voor het jaar 2024 moeten uiterlijk op 1 oktober 2023 bij de gemeente binnen zijn. Om subsidie aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen.

Er zijn twee formulieren, een voor een subsidieaanvraag tot € 5.000,- en een voor een aanvraag boven de € 5.000,-.

Accordion item is ingeklapt

De volgende informatie en gegevens:

  • Activiteitenplan

  • Begroting

  • KvK-nummer

  • IBAN

Bij een eerste aanvraag is ook een uittreksel van de statuten vereist. Daarnaast stellen wij u in het aanvraagformulier vragen over uw activiteit. Deze informatie hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen. Houd hier rekening mee. Alleen een volledig ingevuld formulier nemen wij in behandeling.