Subsidie voor maatschappelijke activiteit

Wanneer u als organisatie, vereniging of stichting een maatschappelijke activiteit organiseert voor onze inwoners met hulp van vrijwilligers komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Daarmee is een bijdrage mogelijk voor kosten, waarvoor u geen budget heeft. Op deze pagina vindt u de activiteitensubsidieregeling en informatie over de manier waarop u de subsidie kunt aanvragen.

Accordion item is ingeklapt

In het stroomschema over de voorwaarden voor subsidie treft u de bestuurlijke kijk op activiteitensubsidies aan. U kunt het stroomschema doorlopen en vragen met ja of nee beantwoorden. Daarmee weet u snel of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Het stroomschema en de nadere regels vormen samen de regeling. Basis voor deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe (2019). In deze verordening staan de basisregels en voorschriften.

Accordion item is ingeklapt

Subsidieaanvragen van organisaties en verenigingen voor het jaar 2024 moeten uiterlijk op 1 oktober 2023 in het bezit van de gemeente zijn. Wilt u een subsidie aanvragen, dan is het invullen van een digitale aanvraagformulier nodig. Dit formulier wordt in de zomer van 2023 op deze pagina geplaatst.

Accordion item is ingeklapt

De volgende informatie en gegevens:

  • Activiteitenplan
  • Begroting
  • KvK-nummer
  • IBAN

Bij een eerste aanvraag is ook een uittreksel van de statuten vereist. Daarnaast stellen wij u in het aanvraagformulier vragen over uw activiteit. Deze informatie hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen. Houd hier rekening mee. Alleen een volledig ingevuld formulier nemen wij in behandeling.