Subsidie voor maatschappelijke activiteit

Wanneer u als organisatie, vereniging of stichting een maatschappelijke activiteit organiseert voor onze inwoners met hulp van vrijwilligers komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Daarmee is een bijdrage mogelijk voor kosten, waarvoor u geen budget heeft. Op deze pagina vindt u de activiteitensubsidieregeling en informatie over de manier waarop u de subsidie kunt aanvragen.

Accordion item is ingeklapt

In het stroomschema over de voorwaarden voor subsidie treft u de bestuurlijke kijk op activiteitensubsidies aan. U kunt het stroomschema doorlopen en vragen met ja of nee beantwoorden. Daarmee weet u snel of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Het stroomschema en de nadere regels vormen samen de regeling. Basis voor deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe (2019). In deze verordening staan de basisregels en voorschriften.

Accordion item is ingeklapt

Subsidieaanvragen van organisaties en verenigingen voor het jaar 2024 moeten uiterlijk op 1 oktober 2023 in het bezit van de gemeente zijn. Wilt u een subsidie aanvragen, dan is het invullen van het digitale aanvraagformulier nodig. Er is een formulier voor een subsidieaanvraag tot € 5.000,- en een voor een aanvraag boven de € 5.000,-.

Accordion item is ingeklapt

De volgende informatie en gegevens:

  • Activiteitenplan
  • Begroting
  • KvK-nummer
  • IBAN

Bij een eerste aanvraag is ook een uittreksel van de statuten vereist. Daarnaast stellen wij u in het aanvraagformulier vragen over uw activiteit. Deze informatie hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen. Houd hier rekening mee. Alleen een volledig ingevuld formulier nemen wij in behandeling.