Jubileumsubsidie

Deze subsidie wordt verleend aan een instelling bij haar 25-, 50-, 75- of 100-jarig jubileum en bij elk 25-jarig jubileum dat daarop volgt. Dit als waardering voor het feit dat de instelling al zoveel jaren actief is.

Voor het aanvragen van een subsidie voor de jubileumactiviteit is er een formulier op maat. Een jubileumsubsidie wordt 6 weken voor de viering van het jubileum aangevraagd. Deze subsidie wordt niet gegeven voor kosten voor een feest of viering.

Accordion item is ingeklapt

Heeft onze gemeente uw volledige aanvraag uiterlijk 1 oktober ontvangen dan volgt uiterlijk 31 december een reactie. In een beschikking laten wij u het besluit van het gemeentebestuur weten. Een reactie op een aanvraag van een jubileumsubsidie kunt u binnen zes weken na ontvangst van het aanvraagformulier verwachten.

Accordion item is ingeklapt

Wij laten u via een brief weten of u de subsidie krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor subsidie? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Accordion item is ingeklapt

Heeft uw organisatie of vereniging al een subsidie ontvangen voor het organiseren van een activiteit in 2019? Dan kan het zijn dat u na afloop van het subsidiejaar een inhoudelijke (jaarverslag) en financiële (jaarrekening) verantwoording moet insturen over de geleverde prestaties. Wij vragen een subsidie verantwoording voor verleende subsidies boven € 5.000,-. Na beoordeling van de verantwoording stellen wij de subsidie definitief vast. Op basis van de beoordeling kan het zijn dat de subsidie lager uitvalt dan het bij voorschot gegeven bedrag.

Subsidievaststellingen van organisaties en verenigingen voor het jaar 2023 moeten uiterlijk 1 oktober 2022 in het bezit van de gemeente zijn. Een subsidie tot € 5.000,- wordt bij toekenning meteen vastgesteld. U hoeft ons na afloop van het subsidiejaar dan geen jaarverslag of verantwoording te geven. De gemeente kan u wel vragen om toch een verantwoording te geven over de gesubsidieerde activiteiten.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie of heeft u andere vragen dan kunt u een mail sturen naar subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl.