Sport, bewegen en accommodaties in gemeentelijk beheer

Op deze pagina vindt u meer informatie over de (sport)accommodaties in gemeentelijk beheer en hoe u deze kunt reserveren.

Ook leest u meer over sport, verenigingen en bewegen.

Accordion item is ingeklapt

De gymnastiekzalen zijn in het beheer van de gemeente Neder-Betuwe. Het is mogelijk de gymzalen te huren. Voor meer informatie of reservering neemt u contact op met de heer J. Vermeer, via het algemene telefoonnummer 14 0488 (6 cijfers).

Gymzaal Echteld
Achterstraat 27
4054 MS Echteld
t. 0344-64 23 19

Gymzaal Kesteren
Nedereindsestraat 27a
4041 XE Kesteren
t. 0488-48 25 80

Accordion item is ingeklapt

De sporthallen zijn in het beheer van de gemeente Neder-Betuwe. Voor meer informatie of reservering neemt u contact op met de heer J. Vermeer, via het algemene telefoonnummer 14 0488 (6 cijfers).

De Biezenwei
Fazantstraat 30
4043 NM Opheusden
t. 0488-44 14 97

De Eng
Dalwagen 78b
6669 CE Dodewaard
m. 06-51 33 35 77

De Linie
Liniestraat 2a
4051 BP Ochten
t. 0344- 64 26 62

De Leede
Kasteelstraat 4
4041 JB Kesteren
t. 0488-48 44 30

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Neder-Betuwe is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van haar gemeentelijke gebouwen. Dit varieert van het gemeentehuis, gemeentewerven tot gymzalen en sporthallen in de verschillende kernen. De sporthallen en gymzalen hebben tot doel om sport op scholen en door verenigingen mogelijk te maken. Scholen vormen overdag de belangrijkste gebruikers van de sportaccommodaties. In de avonduren geldt dat voor diverse verenigingen.

Voor de sporthallen: De Biezenwei, Fazantstraat 30 in Opheusden, De Leede, Kasteelstraat 4 in Kesteren en De Eng, Dalwagen 78b in Dodewaard bestaat gelegenheid om deze sportaccommodaties (of delen daarvan) te huren. Dat is alleen mogelijk voor de uren dat zij niet gebruikt worden door scholen en verenigingen. Tot voor kort kon dat via een verzoek aan de accommodatiebeheerder of sporthalbeheerder en tegen contante betaling. Dat gaat per 1 april 2019 veranderen, waarbij een digitale oplossing wordt geboden dat incidentele huurders dat geheel zelfstandig kunnen doen. Reservering van genoemde sportaccommodaties kan in dat geval door gebruik te maken van het gemeentelijk verhuurprogramma via: https://nederbetuwe.accommodatiehuur.nl.

Via bovenstaande link krijgen incidentele huurders voor de drie sporthallen inzicht in de beschikbare uren en kunnen vrije uren via iDEAL betaling worden gereserveerd. Bij de eerste reservering zal iedere gebruiker een eenvoudige procedure moeten volgen om een wachtwoord te verkrijgen.

Onderstaand een opsomming met aandachtspunten bij de nieuwe reserveringsmethode:

  • Voor regulier gebruik door scholen en verenigingen verandert er niets. Dit gebruik wordt jaarlijks geregeld via een gebruiksovereenkomst.
  • Verhuur via contante betaling is vanaf 1 april 2019 niet langer mogelijk via de (gebouwen)beheerders.
  • Reservering moet minimaal 24 uur van te voren plaatsvinden.

Kosten

Voor 1 zaaldeel is het tarief € 11,50 per uur, voor 2 zaaldelen € 23,00 per uur, voor de gehele zaal € 32,50 per uur.

Jeugdtarief voor de gehele zaal in de middag (b.v. 16.00 tot 17.00 uur) is het tarief € 16,75 per uur.

Vergader-/spiegelzaal in sporthal De Biezenwei is het tarief € 11,50 per uur.

Wanneer er online een reservering heeft plaatsgevonden en u hebt via iDeal betaald, vindt er bij een annulering geen restitutie van de kosten plaats.

Accordion item is ingeklapt

Voor het melden van storingen en gebreken aan binnensportaccommodaties en andere gemeentelijke gebouwen, kunt u contact opnemen met team Gebouwenbeheer via 14 0488 of gebouwenbeheer@nederbetuwe.nl. Ook als u meer informatie wilt hebben over de accommodaties, kunt u met team Gebouwenbeheer contact opnemen.

Het gaat hierbij om de schoolgebouwen voor het openbaar onderwijs, de binnensportaccommodaties, de welzijnsgebouwen (zoals De Snellenburg in Opheusden, De Hoenderik in Kesteren, Het Trefpunt in Kesteren, Madhouse in Ochten en Jovedo in Dodewaard) en peuterspeelzalen (Dribbel in Opheusden, Pippeloentje in Kesteren, Dolfijn in Ochten en De Dijkkwetters in Dodewaard).

Accordion item is ingeklapt

Met vragen over de sporthallen en gymnastiekzalen kunt u contact opnemen met de coördinerend accommodatiebeheerder, heer J. Vermeer, via het algemene telefoonnummer 14 0488 (6 cijfers).

Voor informatie over sporten, verenigingen en bewegen in onze gemeente verwijzen we u naar de sociale kaart op de website van de Kernpunten.

Kijk ook bij