Voor op de fiets: ‘Laanboomroute Betuwe’

‘Laanboomroute Betuwe’ is geopend! Een fietsroute die voert langs landschappen, laanboompercelen, terrasjes en gastvrije horeca- en recreatiemogelijkheden in Neder-Betuwe, Overbetuwe en Buren.

De opening vond plaats bij het Nationaal Fruitpark en boomkwekerij De Batterijen in Ochten door wethouder Wijnte Hol van Overbetuwe, voorzitter Kees van Rooijen van Tree Centre Opheusden, wethouder Herma van Dijkhuizen van Neder-Betuwe en de helaas inmiddels overleden beleidsmedewerker Marinus van Olderen van gemeente Buren.

Informatieborden en routekaarten

Langs de route staan informatieve borden, bij de rustpunten dus compleet met bank.

Er is natuurlijk ook een Laanboomroutekaart.

De totale route is 77 kilometer maar kan ook gefietst worden in drie kortere lussen:

  • Oost (46 km): start knooppunt 19 Opheusden; route volgen tot knooppunt 16  Dodewaard. Daarna bordjes volgen richting knooppunt 18 en terug naar knooppunt 19 in Opheusden.
  • Midden (26,5 km): start knooppunt 19 Opheusden; via knooppunt 18 naar knooppunt 16 Dodewaard. Na knooppunt 51 bij IJzendoorn bordjes volgen naar knooppunt 93 Kesteren en vervolgens terug naar knooppunt 19 in Opheusden. 
  • West (28 km): start bij knooppunt 93 Kesteren; bordjes volgen naar knooppunt 51 en vervolgens de westkant van de route volgen naar knooppunt 93 bij Kesteren.

Succesvolle samenwerking

Deze fietsroute is ontwikkeld in een succesvolle samenwerking tussen vereniging Tree Centre Opheusden en de laanboomtelers, gemeenten Buren, Overbetuwe en Neder-Betuwe, Platform Recreatie & Toerisme en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Rivierenland, de recreatie- en horecaondernemers, Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, Rabobank West Betuwe, Greenport Gelderland/Laanboompact, Uit®waarde en het Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland.

Meer informatie is te vinden op de website van Gelderse Routes.