Natuur en recreatie

Zwemwater in Gelderland

De provincie Gelderland biedt informatie over de actuele zwemwaterkwaliteit aan op de zwemwaterinformatielijn van het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99 en de landelijke website.

Dagrecreatiegebieden

In de omgeving van Neder-Betuwe bevinden zich een aantal dagrecreatiegebieden. Uit®waarde beheert en exploiteert in totaal een negental openbare dagrecreatiegebieden, waar jaarlijks zo´n 1 á 1,5 miljoen bezoekers op afkomen.