De Schatkist van Neder-Betuwe

Op welke historische plekken en bezienswaardigheden (cultureel erfgoed) zijn inwoners uit Neder-Betuwe trots? Wat willen inwoners graag behouden en vinden ze belangrijk voor Neder-Betuwe?

Boek 'Een schatkist met toekomstwaarde'

Tijdens de slotbijeenkomst op 25 juni 2019 rondden we het project ‘de schatkist van Neder-Betuwe’ af en presenteerden we het inspiratieboek ‘een schatkist met toekomstwaarde’.

Het is het resultaat van een uniek samenwerking met inwoners.

Aan de inwoners van Neder-Betuwe is in 2018 gevraagd: Waar bent u trots op? Wat moet in De Schatkist van Neder-Betuwe? Waar ziet u kansen? Het leverde verhalen en foto’s op, kaarten en historische documenten én vele benoemde kansen voor de toekomst.

Onze geschiedenis is door dit project verrijkt, onze identiteit weer eens stevig benoemd. Een goed fundament om op verder te bouwen. Het helpt ons bij het maken van keuzes, onder meer bij het geven van invulling aan de Omgevingsvisie. Het helpt ons als we samen nieuwe geschiedenis gaan schrijven met de volgende generaties. Over wonen en leven, over kracht en over kansen en over hoe deze kansen ook te benutten.

Inwoners van gemeente Neder-Betuwe en belangstellenden kunnen een gratis exemplaar van het boek afhalen bij de receptie van het gemeentehuis van Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden.

Alle historische schatten en kansen in één poster
Schatkist van Neder-Betuwe: 2000 jaar cultuurgeschiedenis

We moeten onze kinderen meer vertellen over de strijd tegen het water. Ze weten niet meer wat dat is.”

Vele inwoners van Neder-Betuwe hebben verhalen van vroeger en kansen voor de toekomst verzameld. De Schatkist van Neder-Betuwe, 2000 jaar cultuurgeschiedenis, is goed gevuld.

Op de poster ‘Kansen voor de toekomst. De Schatkist van Neder-Betuwe’ staan full colour foto’s met teksten die aangeven op welke historische plekken en verhalen inwoners het meest trots zijn. Onderwerpen die volgens inwoners in de schatkist horen: de Romeinen, de dijken en uiterwaarden, de Betuwelinie, de Tweede Wereldoorlog en de Wederopbouw, de rivieren Waal en Nederrijn, natuur langs de rivieren, de strijd tegen het rivierwater, dorpskerken, oude dorpswegen, boomkwekerijen en boomgaarden, steenfabrieken, landbouw, oude boerderijen en zelfs de voormalige kerncentrale Dodewaard.

Historische fiets- en wandelpaden bijvoorbeeld langs de Betuwelinie; restauratie van erfgoed zoals oude gemalen en kloosters; oude gebouwen woonfuncties geven; het betrekken van jongeren bij wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd (expositieruimte) zijn een greep uit de kansen die inwoners noemen.

Combinatie met Omgevingsvisie

De onderwerpen en verhalen uit de schatkist dienen ook als inspiratie voor de Omgevingsvisie waaraan nu wordt gewerkt. Op welke wijze is cultuurhistorie te combineren met ruimtelijke vernieuwing, de kwaliteit van woningbouw of met klimaatveranderingen maar ook met promotie van het toerisme?

Het project ‘De Schatkist van Neder-Betuwe’ kreeg die naam om de geschiedenis en het erfgoed van Neder-Betuwe zichtbaar te maken en tegelijkertijd vooruit te kijken naar wat zeker bewaard en gekoesterd moet worden voor komende generaties en als inspiratie kan dienen voor nieuwe ontwikkelingen.

Water

Water had door de eeuwen heen vaak de hoofdrol. Het bracht rampen maar maakte de strijdbare Neder-Betuwenaar ook vindingrijk. Het bracht voorspoed door de vruchtbare gronden, waarvan wij nu nog de vruchten plukken en waaruit wij de bomen rooien.

Op diverse momenten in de geschiedenis was de Betuwe van groot militair strategisch belang. Het fort, de linie, de kastelen en burchten, de herinneringsmonumenten, zij zijn bakens in de tijd. Maar ook de huizen en boerderijen zijn ons nagelaten.

Het zit allemaal in de Schatkist van Neder-Betuwe en het staat in het inspiratieboek. Fantastisch gereedschap om dagelijks mee te werken, voor nu en in de toekomst. Voor een blijvend mooi Neder-Betuwe, een schatkist met toekomstwaarde.

Erfgoedbeleid

De uitkomsten van het Schatkistproject zijn verwerkt in het Erfgoedbeleid van Neder-Betuwe, vastgesteld op 27 januari 2022.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Mail dan naar info@nederbetuwe.nl