Cultuurhistorische bezienswaardigheden

Hier vindt u meer informatie over de cultuurhistorische bezienswaardigheden binnen de gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Wist u dat het nu mogelijk is om op www.beeldenvangelderland.nl zelf wandel, fiets- en autoroutes samen te stellen? En dat er door de reacties van het publiek al weer ruim 80 nieuwe kunstwerken zijn bijgekomen? Voor de inwoners van uw gemeente interessante informatie om te weten. Om direct de kunstwerken in de gemeente Neder-Betuwe te bekijken, kunt u hier klikken.

Accordion item is ingeklapt

Betuws oorlogsmuseum 'The Island' (website)
O.L. Vrouwestraat 36
6666 AL Heteren
t. (026) 47 222 85

Accordion item is ingeklapt

Het Tengenenge Museum bezit de grootste verzameling beelden uit deze beroemde Zimbabwaanse kunstenaarskolonie. De beelden zijn gemaakt tussen 1966 en 1972. De collectie is gedocumenteerd met biografieën en een fotoarchief. De bijbehorende galerie de Strang – omringd door een natuurlijke beeldentuin van zevenduizend vierkante meter – toont beelden en schilderijen van voornamelijk Tengenenge- en Zvirimudombo-kunstenaar.

Eigenaar Ben Joosten haalde de beelden van Galerie De Strang persoonlijk uit het Afrikaanse land Zimbabwe. Het is het gevolg van de tentoonstelling 'Beeldhouwers uit Zimbabwe', die gehouden werd in 1989. Na nog een aantal exposities van beelden van de Afrikaanse kunstenaars krijgt de galerie in 1996 definitief vorm: een beeldentuin met het merendeel van de beelden afkomstig uit beeldhouwersgemeenschap Tengenenge.

Waalbandijk 98
6669 ME Dodewaard
t. (0488) 411565

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Galerie De Strang.

Accordion item is ingeklapt

Streekmuseum Baron van Brakell is gevestigd op het landgoed Den Eng in Ommeren. Het museum heeft als doelstelling bezoekers te informeren over het verleden van de Betuwe.

Dit gebeurt aan de hand van een drietal thema’s:

  • Wonen en werken in de Betuwe
  • Streekgeschiedenis
  • Boerenwagens uit het Rivierengebied

Speciale aandacht is er voor de Romeinse bezetting van de Lage Landen. De Betuwe lag immers in de eerste eeuwen van onze jaartelling aan de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de z.g. Limes. Dit wordt geïllustreerd met archeologische vondsten en kaarten, aangevuld met replica’s van diverse intrigerende werktuigen en instrumenten.

In de expositie is een aantal panelen gewijd aan de landbouw in de verschillende perioden. De geschiedenis van de Nederbetuwse dorpen vindt u in de ‘Betuwekamer’, waar van alle vijftien dorpen een overzicht van de geschiedenis wordt gegeven. Aan de hand van oude kaarten kunt u zich oriënteren in het gebied.

Kijk voor meer informatie op de website van Streekmuseum Baron van Brakell.