Pilot Afkoppelen Vogelbuurt Opheusden

Direct aansluitend op de werkzaamheden in de openbare ruimte van het project Vogelbuurt gaan we 90 dakvlakken afkoppelen van het riool. We doen dit met toestemming van woningcorporatie Thius. Om in de toekomst nog beter voorbereid te zijn op hevige regenbuien willen wij zoveel mogelijk woningen afkoppelen. Door de woning af te koppelen, gaat het regenwater van het dak via de regenpijp gelijk naar de sloot. Dat is duurzaam want hierdoor hoeft het water niet eerst (onnodig) naar de waterzuivering.

Door dit project dragen we bij aan het leefbaar houden van de woonomgeving. Andere thema’s die hier spelen zijn het beperken van wateroverlast, hitte tegen gaan, verdroging beperken, beleving en betrokkenheid verhogen en het behouden en uitbreiden van de biodiversiteit.

Van de Bijl en Heierman voert het project uit. Bij het afkoppelen van de woning bieden we ook aan om de tuin te vergroenen. Bewoners kunnen tegels gratis inleveren en ontvangen hier een plantje voor terug.