Herinrichting Vogelbuurt: deel 2

We zijn opnieuw druk bezig met de herinrichting van de Vogelbuurt, nu is het tweede deel van de buurt aan de beurt. Een woonbuurt die klimaatbestendig en op de toekomst is ingericht en verfraaid. Met een nieuw hemelwaterriool, extra bomen tegen de hittestress en verdroging en met kleurige plantsoenen en nieuw groen om wateroverlast bij hevige buien maximaal op te kunnen vangen. Zonder parkeerruimte te verliezen.

Accordion item is ingeklapt

Wat betekent dit voor u als bewoner als in uw straat werkzaamheden zijn?

  • Uw woning blijft te voet bereikbaar tijdens de werkzaamheden. De politie, brandweer en ambulances zijn geïnformeerd over de veranderingen in de bereikbaarheid.
  • We vragen u wel om uw auto buiten het werkterrein te parkeren.
  • Houd ruimte bij de ingangen van het werkterrein. Vrachtwagens en machines moeten voldoende ruimte hebben om de straat in te draaien.
  • Vuilniscontainers kunt u daar plaatsen waar de straat niet is opengebroken.

Accordion item is ingeklapt

De werkzaamheden vinden plaats in twee fasen. In fase 1 hebben de nutsbedrijven Liander en Vitens hun gas- en waterleidingnet vervangen. Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond.

In fase 2 vervangt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek het huidige riool door een nieuw vuilwaterriool. Er komt een tweede riool bij voor het schone hemelwater. Als het riool gelegd is, volgt de herbestrating van wegen en trottoirs en de groene, klimaat adaptieve  inrichting van de openbare ruimte.  De contactpersoon voor de uitvoering is Bart Meekes. U kunt hem tijdens werkuren bereiken via 06-82496168. Is er iets wat u direct door wilt geven? Spreek dan een van de mensen aan van Dusseldorp die in uw straat aan het werk zijn.

Met deze fasering willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de bewoners. We streven ernaar de Vogelbuurt goed bereikbaar te houden en voldoende parkeergelegenheid in de buurt tijdens de werkzaamheden te waarborgen. De aannemers zullen nadrukkelijk werken conform het landelijk vastgestelde protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van de Rijksoverheid. Hiermee kunnen de werkzaamheden doorgaan en is er geen verhoogd risico op besmetting met het coronavirus.

Accordion item is ingeklapt

2023

Q3-Q4: vervanging riool.

Accordion item is ingeklapt

Het wordt prachtig bij u in de buurt. Maar voor het zover is, gaat er nog heel wat gebeuren. We zorgen er daarbij voor dat u als bewoner zo min mogelijk overlast ervaart. Dat doen we ook door u up-to-date te informeren over de uitvoering. Daarvoor zetten we de Bouwapp in. Via de Bouwapp sturen we u steeds een bericht als er werkzaamheden in uw straat van start gaan. In de Bouwapp kunt u lezen waar wanneer welke werkzaamheden plaats vinden. U volgt de voortgang en kunt makkelijk met ons contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De BouwApp is als volgt op u mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan de QR-code rechts op deze pagina, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Vogelbuurt Opheusden’
  • Open het project en klik op ‘volgen’

Heeft u niet de mogelijkheid om gebruik te maken van de Bouwapp of wilt u toch per brief worden geïnformeerd, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u vragen over de werkzaamheden? De contactpersoon voor de uitvoering is Bart Meekes. U kunt hem tijdens werkuren bereiken via 06-82496168.  

Heeft u vragen over het gebruik van de Bouwapp, over de fasering van de werkzaamheden of een andere vraag? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier. De projectleider van de gemeente is de heer Marc van Meeteren.

Bedankt!

De mannen van onze aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, zijn ontzettend hard aan het werk. Dat is u allen niet ontgaan en daarom willen wij u via deze weg dan ook graag hartelijk danken. De mannen worden behoorlijk in de watten gelegd met koffie, drinken en wat lekkers. Dit wordt erg gewaardeerd, daarvoor nogmaals dank!