Ochten Oost

Voor het gebied Ochten Oost willen we als gemeente een gebiedsvisie opstellen. De kaart van het gebied staat onderaan. Een gebiedsvisie willen we in samenspraak maken met de inwoners uit het gebied! Want toekomstige ontwikkelingen moeten natuurlijk positief bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Dit doen we om verschillende (mogelijke) ontwikkelingen goed op elkaar te laten aansluiten. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn de aanleg van een randweg en woningbouw in het noordoosten van Ochten. Een randweg, omdat er overlast ervaren wordt van vrachtverkeer in Ochten. Een oplossing hiervoor kan een randweg zijn. Er zijn hiervoor meerdere varianten denkbaar. Voor woningbouw zijn er nog geen concrete plannen, maar de locatie tussen de rand van de kern en de Linge is al lange tijd genoemd als toekomstig woongebied in de structuurvisie. Ook voor deze ontwikkeling is een randweg belangrijk om verkeersoverlast in de bestaande wijk in het noordoosten van Ochten te voorkomen.

Op 19 september 2022 was een eerste informatieavond. Het doel van de avond was om ideeën, wensen, zorgen en belangen van u als inwoner te horen. Daar is veel gebruik van gemaakt, waarvoor onze dank. Wij nemen deze signalen mee bij het opstellen van de gebiedsvisie.
De presentatie van deze avond vindt u hier: Presentatie ontwikkeling Ochten Oost 19 september 2022. Zodra er meer bekend is over de gebiedsvisie, komt dat op deze pagina te staan.

Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u in de toekomst wel op de hoogte blijven? Vul het contactformulier in.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar ochtenoost@nederbetuwe.nl of vul het contactformulier in.

Het betreffende gebied ‘oosten van Ochten’ wordt op onderstaande kaart globaal weergegeven met de rode cirkel. Dit is geen precieze grens.