MFC Dodewaard

Dodewaard heeft geen dorpshuis meer. En daarmee geen onderkomen meer voor veel verenigingen. De schoolgebouwen van de basisscholen De Hien en De Bellefleur zijn niet meer toegerust op het onderwijs van de toekomst en voldoen niet meer aan de normen die we als gemeente vragen van een schoolgebouw. De kinder- en peuteropvang in Dodewaard zien kansen om te groeien en bloeien en daarmee de doorlopende leerlijnen te versterken. De bibliotheek, ouderzorg en fysiotherapie zijn dringend op zoek naar nieuwe huisvesting. Maar sterker nog dan deze individuele aanleidingen is er de wens om samen te werken aan een krachtig en bloeiend Multifunctioneel centrum (MFC) in Dodewaard.

Een MFC waarin inwoners kunnen samenkomen; dat is een wens die leeft in Dodewaard. Een wens die werkelijkheid gaat worden. Verschillende partijen in Dodewaard hebben samen verkend hoe zo’n gebouw vorm moet krijgen. De werkgroep MFC werkt samen met Kindcentrum De Betuwe, basisscholen De Hien en De Bellefleur en de gemeente aan een plan. De werkgroep MFC vertegenwoordigt het verenigingsleven, de voetbalvereniging, het oude dorpshuis en de bibliotheek.

De actuele voortgang en meest recente nieuwsbrieven van dit project zijn te vinden op www.mfcdodewaard.nl.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u hier mogelijk antwoorden vinden en ook contactgegevens.