Baggerwerkzaamheden

Waterschap Rivierenland controleert eens in de 15-20 jaar of alle B-watergangen in het Rivierengebied op diepte zijn, de zogenaamde diepteschouw. De aanliggende eigenaren, waaronder ook gemeenten, hebben onderhoudsplicht voor deze watergangen. Hiervoor heeft de gemeente in afstemming met het Waterschap, een Baggerplan opgesteld. Dit jaar gaat de gemeente Neder-Betuwe een deel van haar watergangen baggeren. Het werk wordt uitgevoerd door Baars Aannemerij uit Nieuwland. De uitvoering vindt plaats in 2 tijdvakken, namelijk in april en september/oktober. In deze ronde zijn De Ples in Kesteren, Opheusden en het gebied tussen Echteld en Dodewaard aan de beurt. Hiervoor worden geen wegen afgesloten. De rest van de gemeente volgt in 2029.