Baggerwerkzaamheden in Neder-Betuwe

In de periode januari tot april 2023 voert RPS Advies- en Ingenieursbureau BV veldonderzoek uit binnen de gemeente Neder-Betuwe. Hierbij worden de gemeentelijke watergangen ingemeten, bemonsterd en ge├»nventariseerd. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de voorbereiding voor de baggerwerkzaamheden die in het najaar 2023 van start gaan. Medio dit jaar vermelden we hier nadere informatie over de uitvoering. Op deze afbeelding (PDF, 6,24 mb) kunt u alvast zien om welk deel van de gemeente het gaat.