Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet lopend of fietsend naar school vanwege de afstand of een handicap? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer.

De gemeente heeft de zorgplicht een vergoeding voor ‘passend vervoer’ aan te bieden, naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Met de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe 2022 en de beleidsregels leerlingenvervoer Neder-Betuwe 2023 wordt uitvoering gegeven aan deze zorgplicht.

Uitgangspunten van de regeling zijn:

 • Leerlingen reizen zo zelfstandig en veilig mogelijk naar school;
 • Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) staan centraal;
 • Leerlingenvervoer draagt zo mogelijk bij aan de groei naar zelfstandigheid van leerlingen;
 • Stimuleren gebruik van het openbaar vervoer en de fiets;
 • Voor toekennen leerlingenvervoer geldt een zo voordelig mogelijke vergoeding.

Als een kind, eventueel onder begeleiding, kan fietsen, wordt een fietsvergoeding verstrekt. Wanneer een kind, eventueel onder begeleiding, met het openbaar vervoer kan reizen worden deze kosten vergoed.

Als het vervoer per fiets of het openbaar vervoer niet tot de mogelijkheden behoort wordt het aangepast vervoer (taxibusje) toegekend. De ouders verzorgen ook hierbij eventueel benodigde begeleiding van het kind. Daarnaast is het mogelijk een vergoeding voor het gebruik van de eigen auto (indien ouders hiertoe de mogelijkheid hebben) aan te bieden, indien dit goedkoper is.

Wat passend vervoer precies inhoudt beschrijft de wetgeving, jurisprudentie dan wel de verordening bekostiging leerlingenvervoer van de gemeente Neder-Betuwe niet. Dit zorgt ervoor dat op individueel niveau een beoordeling plaats moet vinden. Op welke vergoeding een leerling recht heeft wordt bepaald door de mogelijkheden van de leerling en de infrastructurele mogelijkheden (bijvoorbeeld openbaar vervoer verbindingen, fietsinfrastructuur en openbare wegen) op het traject woning-school en vice versa.

Accordion item is ingeklapt

Voor ieder schooljaar moet u een aanvraag indienen. Bij een eerste (digitale) aanvraag moet u een uitgebreid (digitaal) formulier invullen. Bij de aanvraag moet u aanvullende informatie aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan een vervoersverklaring of een inkomensverklaring. Zonder deze documenten kunt u de (digitale) aanvraag niet verzenden. Het is belangrijk dat u de documenten die nodig zijn, klaar hebt staan om bij te voegen. Welke documenten precies nodig zijn, hangt af van uw aanvraag.

De vervoersverklaring is voor iedereen een verplicht document. Deze kunt u vanaf onze website downloaden. Het is de bedoeling dat deze verklaring ingevuld wordt door de (nieuwe) school van uw zoon of dochter.

Bij een volgende aanvraag is het invullen van een verkort (digitaal) aanvraagformulier meestal voldoende.

Schooljaar 2023-2024

Klik hier om een digitale aanvraag te starten voor schooljaar 2023-2024
Hier kunt u het formulier voor de vervoersverklaring (PDF, 76 kb) voor schooljaar 2023-2024 downloaden.

Schooljaar 2024-2025

Het is belangrijk om de aanvraag op tijd te doen. Om zeker te weten dat u duidelijkheid heeft voor het nieuwe schooljaar, moet u de aanvraag vóór 1 juni doen.

Dient u uw aanvraag na 1 juni in dan bestaat er de mogelijkheid dat het vervoer (na toekenning) de eerste twee weken van het schooljaar niet kan worden opgestart.

Klik hier om een digitale aanvraag te starten voor schooljaar 2024-2025
Hier kunt u het formulier voor de vervoersverklaring (PDF, 76 kb) voor schooljaar 2024-2025 downloaden.

Geen DigiD?

Beschikt u niet over DigiD? Vraag dan per mail een aanvraagformulier leerlingenvervoer aan. Ons mailadres is kernpunt@nederbetuwe.nl.

Op uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden.

Accordion item is ingeklapt

Voor de toekenning van het leerlingenvervoer beoordelen we alle aanvragen apart. Daarbij houden we o.a. rekening met twee belangrijke voorwaarden:

 • Is het de dichtstbijzijnde toegankelijke school?

De dichtstbijzijnde school biedt passend onderwijs voor uw kind. Wanneer u kiest voor een verder weggelegen school, dan moet u aantonen waarom de dichterbij gelegen scholen niet passend zijn. De dichtstbijzijnde school past bij uw geloof of levensovertuiging. Wanneer u kiest voor een verder weggelegen school, dan moet u aantonen waarom u bezwaar heeft tegen de richting van dichterbij gelegen scholen. Is de dichtstbijzijnde toegankelijke school binnen een afstand van 6 km van uw huis, dan komt uw kind mogelijk niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

 • Wat zijn de mogelijkheden van het kind en de ouders/verzorgers?

De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers en de zelfredzaamheid van het kind bij het naar schoolgaan. Bij elke aanvraag doen we daarom onderzoek naar:

 • de mogelijkheden van het kind om zelfstandig te kunnen (leren) reizen;
 • welke rol ouders/verzorgers daarin kunnen spelen;
 • eventueel noodzakelijke ondersteuning vanuit de gemeente.

Voor een juiste beoordeling van uw aanvraag gaan wij soms met u hierover in gesprek of wij schakelen een medisch extern adviseur in.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente onderzoekt en beslist welke vorm van leerlingenvervoer passend is voor uw kind. Als blijkt dat door de beperking van uw kind begeleiding nodig is, dan krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen. Er zijn de volgende vervoersmogelijkheden:

 • een fietsvergoeding;
 • een vergoeding voor het openbaar vervoer;
 • aangepast vervoer (bus, taxi-bus);
 • een vergoeding voor het eigen vervoer.

Soms is een combinatie van verschillende vervoersvormen de meest haalbare en praktische oplossing.

Accordion item is ingeklapt

Voor leerlingenvervoer naar een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs kunnen wij van u een drempelbedrag of een inkomens afhankelijke bijdrage vragen.

Accordion item is ingeklapt

Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de dichtstbijzijnde scholen.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u nog vragen over het leerlingenvervoer of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Kernpunt. U kunt ons bellen op maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur. Ons telefoonnummer is: 0488 - 44 99 92 of mail naar kernpunt@nederbetuwe.nl.