Kinderopvang

Bekijk hier de flyer met algemene informatie over peuteropvang in Neder-Betuwe

Accordion item is ingeklapt

De overgang van peuteropvang of kinderdagverblijf naar de basisschool is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen is er veel aandacht voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Om de doorgaande lijn vorm te geven is het overdrachtsformulier ‘Peuter – kleuter Neder-Betuwe’ opgesteld. Door een goede overdracht kan de overgang van de voorschool/peuteropvang/kinderdagverblijf naar de basisschool voor de peuter worden versoepeld. Het overdrachtsformulier geeft een beknopte indruk van de ontwikkeling van het kind vlak tot aan de overgang naar de basisschool. De kinderopvangorganisaties in de gemeente Neder-Betuwe maken gebruik van het overdrachtsformulier.

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 januari 2010 is de nieuwe Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van kracht. Ten behoeve van deze wet is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opgezet. Het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen fungeert als basisregistratie voor de kinderopvang en peuterspeelzalen. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in dit register.
Meer informatie kunt u vinden op het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Accordion item is ingeklapt

U kunt hier kennis nemen van de brochure 'Toezicht en handhaving in de kinderopvang' van de GGD/ GHOR.