Marktstandplaats t.b.v. de weekmarkt

Wanneer u op de weekmarkt een standplaats wilt innemen, dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Onze gemeente kent één weekmarkt: op donderdag van 14.00 - 17.30 uur op het parkeerterrein Swaenenstate in Opheusden.

Overige markten bestaan uit losse standplaatsen. Zie standplaatseninformatie.

Om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning moet u een handelsbekwaam persoon zijn en in het bezit zijn van de vereiste papieren. Het uitoefenen van handel moet uw hoofdberoep zijn.

De gemeente kan u deze vergunning ingevolge de marktverordening en het standplaatsenbeleid verlenen dan wel weigeren. Bij vergunningverlening is het relevant of er ruimte (een standplaats) beschikbaar is. Een plaats op de weekmarkt is voor onbepaalde tijd, een losse standplaats geldt voor maximaal drie jaar. Voor de aanvraag kunt u gebruik maken van het formulier bovenaan deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

Neem contact op met team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl als u meer informatie wilt over de kosten.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.