Luchtruim gebruiken

Wanneer u op het grondgebied van de gemeente wilt opstijgen of landen met bijvoorbeeld een helikopter, hete luchtballon, kabelballon en mogelijk nog andere luchtvaartuigen, dan hebt u hiervoor een ontheffing nodig van de provincie. In het verleden moest dit gemeld worden bij de gemeente. Sinds 1 november 2009 is de landelijke regelgeving veranderd. Nu moet er een ontheffing bij de provincie worden aangevraagd voor het incidenteel gebruik van niet-luchtvaarttereinen door luchtvaartuigen (meestal helikopters en heteluchtballonnen).

Via de provinciale site www.gelderland.nl kan het aanvraagformulier TUG (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik) worden gedownload. De aanvrager dient dit formulier in bij het e-mailadres post@gelderland.nl, tenminste 4 weken voordat hij/zij gebruik wenst te maken van de ontheffing.

De houder van de ontheffing moet tenminste 24 uur voor de dag dat het terrein zal wordt gebruikt dit voornemen schriftelijk of per e-mail aan de minister, de burgemeester van de gemeente en de provincie melden.

Accordion item is ingeklapt
  • Wet regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij Provincie Gelderland via 026 - 35 999 99.