Huisvesting tijdelijke arbeidskrachten in land- en tuinbouw

De gemeenteraad stelde op 9 december 2010 bovenvermelde beleidsnotitie vast.

Doel er van is, om aan agrarische ondernemers de mogelijkheid te bieden om te voorzien in kwalitatief goede en veilige huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke werknemers. Over twee jaar vindt evaluatie van het beleid plaats. De beleidsnotitie (PDF, 156 kb) kunt u hier nalezen.

Inzage: permanent bij het Omgevingsloket