Bed & Breakfast

Een bed & breakfast is een overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijhuis en wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis.

Waar krijgt u mee te maken als u een bed & breakfast wilt starten? In Nederland zijn er voor bed & breakfasts (nog) geen landelijke wetten en regels. Iedere gemeente heeft haar eigen beleid op het gebied van ‘bed & breakfast’. Waarmee moet u rekening houden in gemeente Neder-Betuwe?

Accordion item is ingeklapt

Voor het vestigen van een Bed en Breakfast heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Zorg dat u bij de aanvraag een plattegrond van de Bed en Breakfast toevoegt met daarin de rookmelders aangegeven en een situatietekening waarin de benodigde parkeerplaatsen worden aangegeven. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland via 0344-579314.

Accordion item is ingeklapt

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2:36) en de verordening verblijfsbelasting bent u verplicht het aanbieden van overnachtingsmogelijkheden te melden bij de gemeente. U dient ook een nachtregister bij te houden. Dit register ontvangt u na melding van u B&B bij de gemeente via het meldingsformulier rechts van deze pagina.

Gaat het om een hotel of pension, waar ook etenswaren en (alcoholische) dranken verkocht worden, dan geldt er wel een vergunningplicht. Meer informatie over het aanvragen van vergunningen vindt u bij het product Horeca informatie.

Accordion item is ingeklapt

Aan de omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. De melding is gratis. Verblijfsbelasting wordt wel geheven. Bekijk hier de actuele tarieven.

Accordion item is ingeklapt

Voor een stappenplan voor het starten van een Bed & Breakfast kunt u terecht op www.ondernemersplein.nl.

Andere informatie en regelgeving waar u misschien mee te maken krijgt, kunt u vinden op een van de volgende websites:

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie over het melden van nachtverblijf kunt u terecht bij team vergunningverlening & handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl. Voor informatie over een omgevingsvergunning kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland.