Bed & Breakfast

Een bed & breakfast is een overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijhuis, wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft maximaal zeven kamers.

Waar krijgt u mee te maken als u een bed & breakfast wilt starten? In Nederland zijn er voor bed & breakfasts (nog) geen landelijke wetten en regels. Iedere gemeente heeft haar eigen beleid op het gebied van ‘bed & breakfast’. Waarmee moet u rekening houden in gemeente Neder-Betuwe?

Accordion item is ingeklapt

Iemand mag kamers in zijn eigen huis verhuren en dus een Bed & Breakfast beginnen zonder dat hier een exploitatievergunning voor nodig is op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, als:

  • tegelijkertijd aan niet meer dan 4 personen Bed & Breakfast wordt aangeboden;
  • het aanbieden van Bed & Breakfast gemeld wordt bij de gemeente. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, zie het kopje 'Melding nachtverblijf' op deze pagina.

Gaat het om een hotel of pension, waar ook etenswaren en (alcoholische)dranken verkocht worden, dan geldt er wel een vergunningsplicht. Meer informatie over het aanvragen van vergunningen vindt u bij het product Horeca informatie.

Accordion item is ingeklapt

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2:36 en de ‘Verordening verblijfsbelasting’ bent u verplicht het aanbieden van overnachtingsmogelijkheden te melden bij de gemeente en een nachtregister bij te houden. Dit register ontvangt u na melding van uw B&B bij de gemeente via het meldingsformulier rechts van deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

De melding is gratis. Verblijfsbelasting wordt wel geheven. Bekijk hier de actuele tarieven.

Accordion item is ingeklapt

Voor een stappenplan voor het starten van een Bed & Breakfast kunt u terecht op www.ondernemersplein.nl.

Andere informatie en regelgeving waar u misschien mee te maken krijgt, kunt u vinden op een van de volgende websites:

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.